پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آلبالو

13,000 تومان

1 عدد
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آناناس

18,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

انگور یاقوتی

13,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

توت فرنگی

11,500 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار بوته ای

3,900 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار درختی

3,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار چنبر

5,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

زردآلو

12,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

موز

6,900 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

هلو

6,800 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

گریپ فروت

9,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

گوجه سبز

9,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

گیلاس درجه یک

32,000 تومان

Scroll