پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 عدد
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آناناس

20,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بالنگ

7,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

به درجه یک

7,800 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار بوته ای

4,900 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار درختی

5,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیب سفید

5,900 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

موز

6,800 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

نارنگی یافا

5,500 تومان

1 کیلوگرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

پرتقال تامسون

3,900 تومان

1 کیلوگرم
500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

کامکوات

6,000 تومان

1 عدد
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

کوکوریکو (شیر نارگیل)

16,000تومان 14,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

کیوی

5,900 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

گریپ فروت

6,500 تومان

Scroll