سفارش تلفنی ۳۳۵۵۳۳۵۱ ۰۲۸
همشهریان عزیز می توانند از ساعت ۹ الی ۲۲ سفارشات خود را با ارسال فوری (در کمتر از یک ساعت) تحویل بگیرند.

تخفیفات هفتگی

۱
۳۹۹۰۰ تومان
۳۲۷۰۰ تومان
لوبیا قرمز امتیاز
۱
۳۹۹۰۰ تومان
۳۲۷۰۰ تومان
لپه امتیاز
۱
۲۳۴۰۰ تومان
۱۸۵۰۰ تومان
کباب لقمه ۷۰ درصد ۳۰۰ گرمی ۲۰۲
۱
۳۲۹۰۰ تومان
۲۳۶۸۸ تومان
کباب لقمه ۷۰ درصد گوشت ب.آ
۱
۵۳۲۰۰ تومان
۴۶۴۶۴ تومان
ناگت مرغ و قارچ ۹۵۰ گرمی ب.آ
۱
۲۲۰۰۰ تومان
۱۸۳۹۲ تومان
ماست سطلی یونانی ۱۵۰۰ گرمی پگاه