ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، به اطلاع می‌رساند فروشگاه قزوین خرید تا تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۶ تعطیل میباشد و سفارشات ثبت شده بعد از تاریخ فوق ارسال میشود.
سفارش تلفنی ۳۳۵۵۳۳۵۱ ۰۲۸


سبزیجات

۱
۶۵۰۰ تومان
۶۰۰۰ تومان
سبزی آشی - پاک نشده
۱
۶۵۰۰ تومان
۶۰۰۰ تومان
سبزی کوکو (پلویی) - پاک نشده
۱
۶۵۰۰ تومان
۶۰۰۰ تومان
سبزی خورشتی (قورمه) - پاک نشده
۱
۶۵۰۰ تومان
۵۴۰۰ تومان
سبزی خوردن - پاک نشده
۱
۹۰۰۰ تومان
۸۰۰۰ تومان
سبزی خورشتی (قورمه) خرد شده
۱
۹۰۰۰ تومان
۸۰۰۰ تومان
سبزی کوکو (پلویی) خرد شده
۱
۹۰۰۰ تومان
۸۰۰۰ تومان
سبزی آشی خرد شده
۱
۹۰۰۰ تومان
۸۰۰۰ تومان
سبزی سوپی خرد شده
۱
۲۵۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰ تومان
سبزی خورشتی (قورمه) سرخ شده
۱
۴۵۰۰ تومان
۴۰۰۰ تومان
سبزی خوردن شسته و پاک شده
۱
۲۶۰۰۰ تومان
۲۴۰۰۰ تومان
سبزی خوردن شسته و پاک شده
۱
۱۲۵۰۰ تومان
۱۱۰۰۰ تومان
سبزی خورشتی (قورمه) سرخ شده
۱
۶۵۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
سبزی خورشتی (قورمه) سرخ شده
۱
۶۵۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
سبزی کرفس سرخ شده
۱
۱۲۵۰۰ تومان
۱۰۵۰۰ تومان
سبزی کرفس سرخ شده
۱
۶۵۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
نعناع جعفری سرخ شده
۱
۱۲۵۰۰ تومان
۱۱۰۰۰ تومان
لوبیا سبز سرخ شده
۱
۱۲۵۰۰ تومان
۱۱۰۰۰ تومان
بادمجان سرخ شده منجمد
۱
۱۲۰۰۰ تومان
۱۰۵۰۰ تومان
بادمجان کبابی منجمد
۱
۷۰۰۰ تومان
۶۰۰۰ تومان
سبزی ریحان(نیم کیلو)