پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

انگور یاقوتی

13,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

گیلاس درجه یک

32,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

هلو

6,800 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

آلبالو

13,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادمجان

3,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیر تازه

11,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بامیه خورشتی

9,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خیار چنبر

5,000 تومان

750 گرم
1000 گرم
2000 گرم
2000 گرم
750 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ماست خیار کاله

5,100 تومان

100 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خامه خرما کاله

1,750 تومان

100 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

کره حیوانی دامداران

3,500 تومان

970 میلی لیتر
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شیر کم چرب پاکبان

2,700 تومان

 • www
 • yyy
 • hhh
 • fff
 • sss
 • aaa
 • tttt
 • 50
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Scroll