پشتیبانی
از طریق تلگرام

160 گرم
180 گرم
180 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تن ماهی پولک

8,900 تومان

180 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

تن ماهی گالکسی

8,800 تومان

Scroll