پشتیبانی
از طریق تلگرام

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

پنیر پیتزا کاله

17,000 تومان

500 گرم
900 گرم
900 گرم
900 گرم
900 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بال مرغ تازه

10,500 تومان

400 گرم
900 گرم
900 گرم
500 گرم
500 گرم
15 عدد
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خورشتی گوسفندی

63,600 تومان

1800 گرم
1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ران گوساله تازه

43,230 تومان

Scroll