پشتیبانی
از طریق تلگرام

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

پنیر پیتزا کاله

17,000 تومان

500 گرم
400 گرم
500 گرم
500 گرم
15 عدد
250 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شنسل مرغ مارین

17,550 تومان

470 گرم
350 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

فلافل 202

6,450 تومان

400 گرم
350 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

فلافل مارین

7,350 تومان

330 گرم
Scroll