خرید,آنلاین,غذا,کالا,فروش,رستوران,پیتزا,قزوین

سفارش تلفنی 33806 (028)

شیرینی سرای پرستو

زنجبیلی پرستو

 
۲۷,۰۰۰ تومان
1

کوکی پرستو

 
۳۸,۵۰۰ تومان
1

کلوچه پرستو

 
۴۲,۰۰۰ تومان
1

کلمپه خرمایی پرستو

 
۳۲,۰۰۰ تومان
1

شیرینی نارگیلی پرستو

 
۴۱,۰۰۰
۳۷,۷۰۰ تومان
1

شربت زعفران بزرگ پرستو

 
۴۲,۰۰۰
۳۸,۸۰۰ تومان
1

مینی زبان پرستو

 
۳۰,۰۰۰ تومان
1

نازک پسته ای پرستو

 
۳۸,۰۰۰ تومان
1

شیرینی شربتی پرستو

 
۲۷,۰۰۰ تومان
1