ثبت نام/ورود

زیبا پلاسکو

بسته است

نوروزیان قبل صدا و سیما نبش حکمت 77

شنبه 09:45 تا 14:00 - 16:45 تا 21:00
یکشنبه 09:45 تا 14:00 - 16:45 تا 21:00
دوشنبه 09:45 تا 14:00 - 16:45 تا 21:00
سه شنبه 09:45 تا 14:00 - 16:45 تا 21:00
چهارشنبه 09:45 تا 14:00 - 16:45 تا 21:00
پنج شنبه 09:45 تا 14:00 - 16:45 تا 21:00
جمعه 10:00 تا 22:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!