ثبت نام/ورود

بام لند دیاکو

بسته است %5

خ اسدآبادی نبش خ شیشه چی مجتمع دیاکو

شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 22:25
یکشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 22:30
دوشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 22:30
سه شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 22:25
چهارشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 22:25
پنج شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 22:25
جمعه 12:00 تا 16:00 - 19:30 تا 22:25
نظری جهت نمایش وجود ندارد!