کد محصول: ۱۸۱۷۸

پسته تازه(نیم کیلویی)

وزن: ۵۰۰ گرم
۴۸۰۰۰
۴۶۰۰۰ تومان
1

گوجه خیار

۱۲۰۰۰
۱۱۰۰۰ تومان
1

انجیر درجه یک

۲۵۰۰۰
۲۲۰۰۰ تومان
1

تمر هندی بسته ای

۷۲۰۰۰
۷۰۰۰۰ تومان
1

کاهو چینی

۱۲۰۰۰
۱۱۰۰۰ تومان
1

کدو حلوایی (کدو تنبل)

۲۵۰۰۰
۲۱۰۰۰ تومان
1

عناب نیم کیلویی بیرجند

۳۲۰۰۰
۳۰۰۰۰ تومان
1

کدو

۱۵۰۰۰
۱۴۰۰۰ تومان
1

شلغم درجه یک

۱۲۰۰۰ تومان
1

پرتقال سبز

۱۶۰۰۰
۱۴۸۰۰ تومان
1

گریپ فروت

۱۷۰۰۰
۱۶۰۰۰ تومان
1

قارچ(نیم کیلو)

۱۶۰۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
1

نارنگی درشت درجه یک

۱۵۰۰۰
۸۸۰۰ تومان
1

کلم سفید

۸۵۰۰
۶۰۰۰ تومان
1

کلم بروکلی

۲۳۰۰۰
۲۱۰۰۰ تومان
1

لیمو شیرین

۱۳۰۰۰
۸۹۰۰ تومان
1

فلفل دلمه سبز(یک عدد)

۳۵۰۰
۳۰۰۰ تومان
1

پیاز قرمز

۱۰۰۰۰
۹۰۰۰ تومان
1

به درجه یک

۲۵۰۰۰
۲۲۰۰۰ تومان
1

هویج درجه یک

۷۵۰۰ تومان
1

فلفل دلمه زرد(یک عدد)

۵۰۰۰
۴۵۰۰ تومان
1