کد محصول: ۱۸۸۸۸

مغز بادام تازه 250گرم

وزن: ۲۵۰ گرم
۷۵۰۰۰ تومان
1