کد محصول: ۱۸۸۹۰

مغز گردو تازه 250گرم

وزن: ۲۵۰ گرم
۶۵۰۰۰ تومان
1