کد محصول: ۱۸۸۹۲

مغز فندق ممتاز 250گرم

وزن: ۲۵۰ گرم
۶۵۰۰۰ تومان
1