کد محصول: ۱۸۹۱۹

نان بهشتی اصفهانی

وزن: ۵۰۰ گرم
تاریخ انقضاء: ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۲۳۰۰۰
۱۹۰۰۰ تومان
شیرین شده با شیره انگور
1