کد محصول: ۱۹۹۷۰

سوسیس کراکف پنیری 202 یک عدد

وزن: ۴۰۰ گرم
تاریخ انقضاء: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۴۵۰۰
۲۳۰۰۰ تومان
وزن محصول بین 350 و 450گرم میباشد
1

کالباس خانواده 60% گوشت 202

۴۸۰۰۰
۴۶۰۰۰ تومان
1