کد محصول: ۲۹۲۹

موز درجه یک (5 عددی)

عددی
۲۳۵۰۰
۲۱۰۰۰ تومان
1

انجیر درجه یک

۲۵۰۰۰
۲۲۰۰۰ تومان
1

تمر هندی بسته ای

۷۲۰۰۰
۷۰۰۰۰ تومان
1

عناب نیم کیلویی بیرجند

۳۲۰۰۰
۳۰۰۰۰ تومان
1

پرتقال سبز

۱۶۰۰۰
۱۴۸۰۰ تومان
1

گریپ فروت

۱۷۰۰۰
۱۶۰۰۰ تومان
1

نارنگی درشت درجه یک

۱۲۰۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
1

لیمو شیرین

۱۳۰۰۰ تومان
1

به درجه یک

۲۹۰۰۰
۲۲۰۰۰ تومان
1

شلیل درجه یک

۲۰۰۰۰
۱۷۰۰۰ تومان
1

خیار درختی سالادی

۸۰۰۰
۷۰۰۰ تومان
1

سیب قرمز

۱۵۰۰۰
۱۲۵۰۰ تومان
1

سیب زرد

۱۸۰۰۰
۱۴۵۰۰ تومان
1

پسته تازه(نیم کیلویی)

۴۸۰۰۰
۴۶۰۰۰ تومان
1

خیار درختی

۱۱۰۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
1

آلو شابلون

۲۰۰۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
1

انار

۱۵۰۰۰ تومان
1

آووکادو

۳۵۰۰۰
۲۹۰۰۰ تومان
1

آلو خاکی

۱۵۰۰۰
۱۴۰۰۰ تومان
1

شلیل شمس

۱۹۰۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
1