کد محصول: ۷۱۷۵

نارنگی درشت درجه یک

وزن: ۱۰۰۰ گرم
۱۵۰۰۰
۸۸۰۰ تومان
1

انجیر درجه یک

۲۵۰۰۰
۲۲۰۰۰ تومان
1

تمر هندی بسته ای

۷۲۰۰۰
۷۰۰۰۰ تومان
1

عناب نیم کیلویی بیرجند

۳۲۰۰۰
۳۰۰۰۰ تومان
1

پرتقال سبز

۱۶۰۰۰
۱۴۸۰۰ تومان
1

گریپ فروت

۱۷۰۰۰
۱۶۰۰۰ تومان
1

لیمو شیرین

۱۳۰۰۰
۸۹۰۰ تومان
1

به درجه یک

۲۵۰۰۰
۲۲۰۰۰ تومان
1

شلیل درجه یک

۲۰۰۰۰
۱۷۰۰۰ تومان
1

خیار درختی سالادی

۷۰۰۰
۶۵۰۰ تومان
1

سیب قرمز

۱۵۰۰۰
۱۲۵۰۰ تومان
1

سیب زرد

۱۶۰۰۰
۱۴۵۰۰ تومان
1

پسته تازه(نیم کیلویی)

۴۸۰۰۰
۴۶۰۰۰ تومان
1

خیار درختی

۱۱۰۰۰
۹۵۰۰ تومان
1

آلو شابلون

۲۰۰۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
1

انار

۱۵۰۰۰
۱۳۰۰۰ تومان
1

آووکادو

۳۵۰۰۰
۲۹۰۰۰ تومان
1

شلیل شمس

۱۷۰۰۰
۱۵۵۰۰ تومان
1

موز درجه یک (5 عددی)

۲۳۵۰۰
۲۲۰۰۰ تومان
1

خرمالو

۱۶۰۰۰
۱۴۰۰۰ تومان
1

انگور بی دانه قرمز

۲۱۰۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
1