ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان %30

بستنی فردوس

خیابان سعدی

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

بستنی سنتی

بستنی سنتی یک کیلویی

وانیل کاکائو زعفران،
بستنی سنتی یک کیلویی

سنتی نیم کیلویی

بستنی سنتی نیم کیلویی، وانیل کاکائو زعفران
سنتی نیم کیلویی

سنتی با50 گرم خامه و پسته نیم کیلو

با خامه 50 گرم بستنی نیم کیلویی
سنتی با50 گرم خامه و پسته نیم کیلو

سنتی ظرفی با30 گرم خامه محلی

30 گرم خامه اضافه
سنتی ظرفی با30 گرم خامه محلی

بستنی سنتی ظرفی

بستنی سنتی ظرفی

سنتی با 200 گرم خامه یک کیلویی

وانیل کاکائو و زعفران و 200 گرم خامه یک کیلویی
سنتی با 200 گرم خامه یک کیلویی

سنتی با 100 گرم خامه نیم کیلویی

وانیل کاکائو و زعفران 100 گرم خامه نیم کیلویی
سنتی با 100 گرم خامه نیم کیلویی

نون بستنی

10 عدد برای 5بستنی حصیری
نون بستنی

سنتی با100 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی

وانیل کاکائو زعفران، خامه محلی 100 گرم
سنتی با100 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی

آبمیوه

شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری

شیر موز بستنی
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری

آب هویج 1/5

آب هویج 1/5

شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری با پسته

شیر موز بستنی پسته
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری با پسته

آب شاتوت 1/5 لیتری

آب شاتوت 1/5 لیتری

شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5

با 100 گرم خامه محلی
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5

آب طالبی 1/5 لیتری

آب طالبی 1/5 لیتری

آب طالبی نیم لیتری

آب طالبی نیم لیتری

آب طالبی 1/5 لیتری با پسته

با 30 گرم پسته
آب طالبی 1/5 لیتری با پسته

آب طالبی نیم لیتری با پسته

با 30 گرم پسته
آب طالبی نیم لیتری با پسته

آب هویج نیم لیتری

آب هویج نیم لیتری

آب هویج با 30 گرم پسته 1/5 لیتری

با 30 گرم پسته
آب هویج با 30 گرم پسته 1/5 لیتری

آب هویج نیم لیتری با پسته

با 30 گرم پسته
آب هویج نیم لیتری با پسته

آب شاتوت 1/5 لیتری با پسته

آب شاتوت 1/5 لیتری با پسته

فالوده

فالوده نیم کیلویی

فالوده نیم کیلویی

فالوده بستنی نیم کیلویی

فالوده بستنی سنتی
فالوده بستنی نیم کیلویی

فالوده بستنی نیم کیلویی با 100 گرم خامه

خامه محلی 100 گرم
فالوده بستنی نیم کیلویی با 100 گرم خامه

فالوده یک کیلویی

فالوده یک کیلویی

فالوده بستنی یک کیلویی

فالوده بستنی یک کیلویی

فالوده بستنی یک کیلویی با صد گرم خامه

فالوده بستنی یک کیلویی با صد گرم خامه

خامه و کره محلی

خامه محلی 100 گرم

خامه محلی 100 گرم

بستنی دستگاهی میوه

بستنی دستگاهی طالبی توت فرنگی یک کیلویی

بستنی دستگاهی طالبی توت فرنگی یک کیلویی

بستنی دستگاهی موز کاکائو نیم کیلویی

بستنی دستگاهی موز کاکائو نیم کیلویی

بستنی دستگاهی توت فرنگی طالبی نیم کیلویی

بستنی دستگاهی توت فرنگی طالبی نیم کیلویی

بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی

بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی

بستنی موز کاکائو یک کیلویی

با صد گرم خامه
بستنی موز کاکائو یک کیلویی

بستنی توت فرنگی طالبی یک کیلویی

با 100 گرم خامه
بستنی توت فرنگی طالبی یک کیلویی

بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی

بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی

بستنی دستگاهی موز کاکائو یک کیلویی

بستنی دستگاهی موز کاکائو یک کیلویی

بستنی دستگاهی

بستنی توت فرنگی طالبی نیم کیلویی

با 100 گرم خامه محلی
بستنی توت فرنگی طالبی نیم کیلویی

بستنی موز کاکائو نیم کیلویی

با 100 گرم خامه محلی
بستنی موز کاکائو نیم کیلویی

بستنی وانیل کاکائو نیم کیلویی

با صد گرم خامه محلی
بستنی وانیل کاکائو نیم کیلویی

بستنی وانیل کاکائو یک کیلویی

با 100 گرم خامه محلی
بستنی وانیل کاکائو یک کیلویی
شنبه ۱۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
یکشنبه ۱۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
پنج شنبه ۱۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰
جمعه ۱۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰