ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

نان فانتزی گل گندم

خیابان دانشگاه

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

نان

شیرینی و پیراشکی

شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰