ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

کیک خانگی دل آنا

دانشگاه کوچه 35

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

تیرامیسو مخصوص تک نفره پنج عدد

تیرامیسو مخصوص تک نفره پنج عدد

مینی کیک کد ۱۱۰

کیک تازه با لایه میانی موز و گردو
مینی کیک کد ۱۱۰

کیک هویج و گردو

کیک هویج و گردوی تازه پخت روز
کیک هویج و گردو

ژله تک نفره پنج عدد

ژله تک نفره پنج عدد

مینی کیک کد ۱۱۱

کیک تازه با لایه میانی موز و گردو
مینی کیک کد ۱۱۱

کافی‌شاپی

تیرامیسو مخصوص تک نفره پنج عدد

تیرامیسو مخصوص تک نفره پنج عدد

کیک هویج و گردو

کیک هویج و گردوی تازه پخت روز
کیک هویج و گردو

ژله تک نفره پنج عدد

ژله تک نفره پنج عدد

کیک‌ها

مینی کیک کد ۱۱۰

کیک تازه با لایه میانی موز و گردو
مینی کیک کد ۱۱۰

مینی کیک کد ۱۱۱

کیک تازه با لایه میانی موز و گردو
مینی کیک کد ۱۱۱
شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
یکشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
دوشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
سه شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
چهارشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
پنج شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
جمعه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵