ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش %3

ماهی امیر

قزوین خرید

ماهی

ماهی سالمون یک کیلویی

وزن محصول بین 950 الی 1050 گرم می باشد
ماهی سالمون یک کیلویی

ماهی سالمون 1500 گرمی

وزن محصول بین 1450 الی 1550 گرم می باشد
ماهی سالمون 1500 گرمی

ماهی قزل آلا 950 گرمی

وزن محصول بین 900 الی 1000 گرم می باشد
ماهی قزل آلا 950 گرمی

مشتقات مرغ

بوقلمون

بوقلمون ران 2650 گرمی

وزن محصول بین 2600 الی 2700 گرم می باشد
بوقلمون ران 2650 گرمی

بوقلمون سینه 2400گرمی

وزن محصول بین 2300الی 2400گرم می باشد
بوقلمون سینه 2400گرمی
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
پنج شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه