ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

گل پونه

چهارراه نوروزیان اول بلوار پرستار،نبش حکمت6 گل پونه

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گل طبیعی

گل رز قرمز

قرمز، ابی، لب صورتی، سفید، زردصورتی
گل رز قرمز

گل گلایل شاخه ای

فقط سفید
گل گلایل شاخه ای

گل رز هفت رنگ شاخه ای

گل رز هفت رنگ شاخه ای

گل آلستر شاخه ای درجه۱

گل آلستر شاخه ای درجه۱

گل میخک قرمز مینیاتوری دسته ای

گل میخک قرمز مینیاتوری دسته ای

گل داوودی همه رنگ مینیاتوری دسته ای

گل داوودی همه رنگ مینیاتوری دسته ای

گل انتوریوم رنگ موجود درمغازه

گل انتوریوم رنگ موجود درمغازه

گل اورینتال هر گل

گل اورینتال هر گل

گل لیسین توس دسته ای

بنفش، صورتی، سفید، کرم
گل لیسین توس دسته ای

گل آرایی و تزئین

تزئین گل رز شاخه ای همه رنگ

تزئین گل رز شاخه ای همه رنگ

گل آرایی ویژه

تزئین هرنوع گلی همه رنگ

تزئین هرنوع گلی همه رنگ

سبد گل

مناسبتی.شادی یا تسلیت گل های متنوع

مناسبتی.شادی یا تسلیت گل های متنوع

افتابگردان

افتاب گردان

افتاب گردان
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ تا ۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰