ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

پرتخفیف

قزوین- خیابان طالقانی- برج خلیج فارس

تخفیف دارها

لته 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

لته 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

کاپوچینو ایتالیایی 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

کاپوچینو ایتالیایی 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

نوار بالدار ماکسی بزرگ پنبه ای لیدی کر 8تایی زینکورال

نوار بالدار ماکسی بزرگ پنبه ای لیدی کر 8تایی زینکورال

هات چاکلت 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

هات چاکلت 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

موکاچینو 25 گرمی فول کافه بسته 12عددی

موکاچینو 25 گرمی فول کافه بسته 12عددی

کاپوچینو بدون شکر 12.5 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

کاپوچینو بدون شکر 12.5 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

نوار بالدار نازک بزرگ مشبک لیدی کر 8 تایی زینکورال

نوار بالدار نازک بزرگ مشبک لیدی کر 8 تایی زینکورال

شکر یک کیلویی فله

شکر یک کیلویی فله

گوشت

شامپو و شوینده

شکر

شکر یک کیلویی فله

شکر یک کیلویی فله

آرایشی و بهداشتی

نوار بالدار نازک بزرگ مشبک لیدی کر 8 تایی زینکورال

نوار بالدار نازک بزرگ مشبک لیدی کر 8 تایی زینکورال

نوار بالدار ماکسی بزرگ پنبه ای لیدی کر 8تایی زینکورال

نوار بالدار ماکسی بزرگ پنبه ای لیدی کر 8تایی زینکورال

قهوه و هات چاکلت

کاپوچینو ایتالیایی 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

کاپوچینو ایتالیایی 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

موکاچینو 25 گرمی فول کافه بسته 12عددی

موکاچینو 25 گرمی فول کافه بسته 12عددی

هات چاکلت 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

هات چاکلت 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

لته 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

لته 25 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

کاپوچینو بدون شکر 12.5 گرمی فول کافه بسته 12 عددی

کاپوچینو بدون شکر 12.5 گرمی فول کافه بسته 12 عددی
شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
یکشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
دوشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
سه شنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
چهارشنبه ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵
پنج شنبه
جمعه