ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

ملچ مولوچ

دانشگاه روبروی پارک الغدیر بین کوچه 48 و 50

تخفیف دارها

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ

لواشک کیوی

لواشک کیوی

دسرترش

باقلوا لواشکی

باقلوا لواشکی

لقمه

لقمه

شکم پر

شکم پر

شکوفه

شکوفه

سس ملچ مولوچ

سس ملچ مولوچ

دسر لیوانی

دسر لیوانی

لاله

لاله

سمبوسه

سمبوسه

کیک ترش

کیک ترش کوچک

کیک ترش کوچک

کیک ترش بزرگ

کیک ترش بزرگ

میوه یخی

لواشک

لواشک

زرشک و انار

زرشک و انار

زرشک و آلبالو

زرشک و آلبالو

تمشک و آلبالو

تمشک و آلبالو

زغال اخته

زغال اخته

ذغال اخته تازه

ذغال اخته تازه

لواشک گلپری

لواشک گلپری

ترکیبی ترش

ترکیبی ترش

آلبالو تازه

آلبالو تازه

تمشک و لواشک

تمشک و لواشک

تمشک

تمشک

آلبالو و اخته زغال

آلبالو و اخته زغال

زردآلو

زردآلو

آلوچه و لواشک

آلوچه و لواشک

آلو ترش

آلو ترش

ترکیبی ملس

ترکیبی ملس

ترشک

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک قیسی زرد 430 گرم

ترشک قیسی زرد 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

لواشک سیب و انار

لواشک سیب و انار

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

لواشک

لواشک کیوی

لواشک کیوی

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و آلبالو

لواشک سیب و آلبالو

لواشک انار ترش

لواشک انار ترش

لواشک زغال اخته

لواشک زغال اخته

لواشک هلو

لواشک هلو

لواشک انار دانه دار

لواشک انار دانه دار

لواشک سیب و انبه

لواشک سیب و انبه

لواشک زردآلو

لواشک زردآلو

لواشک سیب و پرتقال

لواشک سیب و پرتقال

لواشک آلو ترش

لواشک آلو ترش

لواشک سیب و آلو

لواشک سیب و آلو

لواشک زرشک

لواشک زرشک

لواشک آلبالو

لواشک آلبالو

باکس گل ملچ مولوچ

باکس گل بزرگ

باکس گل بزرگ

باکس گل کوچک

باکس گل کوچک

باکس گل متوسط

باکس گل متوسط

اسکمو

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰