ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

ملچ مولوچ

دانشگاه روبروی پارک الغدیر بین کوچه 48 و 50

تخفیف دارها

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ

لواشک کیوی

لواشک کیوی

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

دسرترش

سمبوسه

سمبوسه

سس ملچ مولوچ

سس ملچ مولوچ

لاله

لاله

دسر لیوانی

دسر لیوانی

باقلوا لواشکی

باقلوا لواشکی

شکوفه

شکوفه

شکم پر

شکم پر

لقمه

لقمه

کیک ترش

کیک ترش کوچک

کیک ترش کوچک

کیک ترش بزرگ

کیک ترش بزرگ

میوه یخی

تمشک و لواشک

تمشک و لواشک

آلو ترش

آلو ترش

آلوچه و لواشک

آلوچه و لواشک

ترکیبی ترش

ترکیبی ترش

ترکیبی ملس

ترکیبی ملس

ذغال اخته تازه

ذغال اخته تازه

زغال اخته

زغال اخته

تمشک

تمشک

تمشک و آلبالو

تمشک و آلبالو

زرشک و آلبالو

زرشک و آلبالو

زرشک و انار

زرشک و انار

آلبالو تازه

آلبالو تازه

آلبالو و اخته زغال

آلبالو و اخته زغال

لواشک

لواشک

لواشک گلپری

لواشک گلپری

زردآلو

زردآلو

ترشک

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

ترشک قیسی زرد 430 گرم

ترشک قیسی زرد 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

لواشک سیب و انار

لواشک سیب و انار

لواشک

لواشک زردآلو

لواشک زردآلو

لواشک کیوی

لواشک کیوی

لواشک زرشک

لواشک زرشک

لواشک آلبالو

لواشک آلبالو

لواشک آلو ترش

لواشک آلو ترش

لواشک سیب و آلو

لواشک سیب و آلو

لواشک سیب و انبه

لواشک سیب و انبه

لواشک انار دانه دار

لواشک انار دانه دار

لواشک هلو

لواشک هلو

لواشک زغال اخته

لواشک زغال اخته

لواشک سیب و پرتقال

لواشک سیب و پرتقال

لواشک انار ترش

لواشک انار ترش

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و آلبالو

لواشک سیب و آلبالو

باکس گل ملچ مولوچ

باکس گل متوسط

باکس گل متوسط

باکس گل کوچک

باکس گل کوچک

باکس گل بزرگ

باکس گل بزرگ

اسکمو

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰