ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

ملچ مولوچ

دانشگاه روبروی پارک الغدیر بین کوچه 48 و 50

تخفیف دارها

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

لواشک کیوی

لواشک کیوی

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ

دسرترش

باقلوا لواشکی

باقلوا لواشکی

سمبوسه

سمبوسه

لاله

لاله

دسر لیوانی

دسر لیوانی

لقمه

لقمه

شکم پر

شکم پر

شکوفه

شکوفه

سس ملچ مولوچ

سس ملچ مولوچ

کیک ترش

کیک ترش بزرگ

کیک ترش بزرگ

کیک ترش کوچک

کیک ترش کوچک

میوه یخی

لواشک

لواشک

آلبالو تازه

آلبالو تازه

آلبالو و اخته زغال

آلبالو و اخته زغال

زردآلو

زردآلو

ذغال اخته تازه

ذغال اخته تازه

زرشک و آلبالو

زرشک و آلبالو

تمشک و آلبالو

تمشک و آلبالو

زغال اخته

زغال اخته

آلو ترش

آلو ترش

آلوچه و لواشک

آلوچه و لواشک

زرشک و انار

زرشک و انار

تمشک و لواشک

تمشک و لواشک

ترکیبی ملس

ترکیبی ملس

ترکیبی ترش

ترکیبی ترش

تمشک

تمشک

لواشک گلپری

لواشک گلپری

ترشک

ترشک قیسی زرد 430 گرم

ترشک قیسی زرد 430 گرم

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

لواشک سیب و انار

لواشک سیب و انار

لواشک

لواشک آلبالو

لواشک آلبالو

لواشک زرشک

لواشک زرشک

لواشک سیب و آلو

لواشک سیب و آلو

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و آلبالو

لواشک سیب و آلبالو

لواشک انار ترش

لواشک انار ترش

لواشک زغال اخته

لواشک زغال اخته

لواشک هلو

لواشک هلو

لواشک انار دانه دار

لواشک انار دانه دار

لواشک سیب و انبه

لواشک سیب و انبه

لواشک زردآلو

لواشک زردآلو

لواشک کیوی

لواشک کیوی

لواشک سیب و پرتقال

لواشک سیب و پرتقال

لواشک آلو ترش

لواشک آلو ترش

باکس گل ملچ مولوچ

باکس گل بزرگ

باکس گل بزرگ

باکس گل متوسط

باکس گل متوسط

باکس گل کوچک

باکس گل کوچک

اسکمو

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰