ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

ملچ مولوچ

دانشگاه روبروی پارک الغدیر بین کوچه 48 و 50

تخفیف دارها

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ

لواشک کیوی

لواشک کیوی

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

دسرترش

سس ملچ مولوچ

سس ملچ مولوچ

شکوفه

شکوفه

شکم پر

شکم پر

دسر لیوانی

دسر لیوانی

لاله

لاله

لقمه

لقمه

سمبوسه

سمبوسه

باقلوا لواشکی

باقلوا لواشکی

کیک ترش

کیک ترش بزرگ

کیک ترش بزرگ

کیک ترش کوچک

کیک ترش کوچک

میوه یخی

زرشک و انار

زرشک و انار

زرشک و آلبالو

زرشک و آلبالو

تمشک و آلبالو

تمشک و آلبالو

زغال اخته

زغال اخته

ترکیبی ترش

ترکیبی ترش

تمشک و لواشک

تمشک و لواشک

تمشک

تمشک

آلوچه و لواشک

آلوچه و لواشک

آلو ترش

آلو ترش

ترکیبی ملس

ترکیبی ملس

لواشک گلپری

لواشک گلپری

لواشک

لواشک

آلبالو تازه

آلبالو تازه

آلبالو و اخته زغال

آلبالو و اخته زغال

زردآلو

زردآلو

ذغال اخته تازه

ذغال اخته تازه

ترشک

لواشک سیب و انار

لواشک سیب و انار

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک آلوچه جنگلی 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

ترشک ترکیبی ترش 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

ترشک انار 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

ترشک آلبالو 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

ترشک آلو ترش 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک زغال اخته 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک آلو قطره طلا 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

ترشک ترکیبی ملس 430 گرم

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک زرشک 430 گرم

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک قیسی قرمز 430 گرم

ترشک قیسی زرد 430 گرم

ترشک قیسی زرد 430 گرم

لواشک

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و زردآلو

لواشک سیب و آلبالو

لواشک سیب و آلبالو

لواشک آلو ترش

لواشک آلو ترش

لواشک سیب و آلو

لواشک سیب و آلو

لواشک زرشک

لواشک زرشک

لواشک سیب و پرتقال

لواشک سیب و پرتقال

لواشک آلبالو

لواشک آلبالو

لواشک کیوی

لواشک کیوی

لواشک زردآلو

لواشک زردآلو

لواشک سیب و انبه

لواشک سیب و انبه

لواشک انار دانه دار

لواشک انار دانه دار

لواشک هلو

لواشک هلو

لواشک زغال اخته

لواشک زغال اخته

لواشک انار ترش

لواشک انار ترش

باکس گل ملچ مولوچ

باکس گل کوچک

باکس گل کوچک

باکس گل متوسط

باکس گل متوسط

باکس گل بزرگ

باکس گل بزرگ

اسکمو

اسکمو ملچ‌مولوچ

اسکمو ملچ‌مولوچ
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰