ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است %7

خانه کیک پامپه - شعبه اصلی

خیابان نوروزیان( تمامی کیک ها با احتساب وزن جعبه می باشد)

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

کیک کوچک

کیک مدل بچگانه وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل بچگانه وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییزی وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییزی وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه  وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل روزانه وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل  روزانه وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/200 (+-50 گرم)

کیک متوسط

کیک مدل بچگانه وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل بچگانه وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییز وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییز وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل روزانه وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل روزانه  وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/300 (+-50 گرم)

کیک نرمال

کیک مدل بچگانه وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل بچگانه وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییزی وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییزی  وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل روزانه وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل روزانه  وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/500 (+-50 گرم)

کیک بزرگ

کیک مدل بچگانه وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل بچگانه وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل بابونه وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییزی وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل پاییزی  وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل پروانه ای وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل روزانه وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل روزانه  وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی فیلینگ شکلات چیپسی خامه شکلاتی وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/700 (+-50 گرم)

کیک مدل شکلاتی وزن 1/700 (+-50 گرم)

لوازم تولد

بادکنک دونه ای

در قسمت توضیحات مشتری رنگ آن میتوانید ذکر کنید
بادکنک دونه ای

شمع عددی طلایی و نقره ای دونه ای

رنگ و عدد مورد نظر در توضیحات مشتری ذکر شود
شمع عددی طلایی و نقره ای  دونه ای

کلاه شخصیتی دونه ای

شخصیت مورد نظر در توضیحات میتوانید ذکرکنید
کلاه شخصیتی دونه ای

لیوان ده عددی

لیوان ده عددی

پیش دستی و لیوان شخصیت 10 عددی

در قسمت توضیحات مشتری میتوانید شخصیت آن را ذکر کنید
پیش دستی و لیوان شخصیت 10 عددی

پیش دستی رنگی

پیش دستی رنگی

برف شادی یک عدد

برف شادی یک عدد

شمع های شخصیتی

در قسمت توضیحات مشتری میتوانید شخصیت آن را ذکر کنید
شمع های شخصیتی

شمع تکی

شمع تکی

نخ شادی یک عدد

نخ شادی یک عدد

گل خشک بسته ای

گل خشک بسته ای

لیوان پفیلا دونه ای

لیوان پفیلا دونه ای

بمب شادی

بمب شادی

کارد کیک

کارد کیک

تاپرهای مناسبتی

تاپرهای مناسبتی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰