ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

لبنیات بهار

نوروزیان بین حکمت ۱۶ و ۱۸ لبنیات بهار

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

کره مشکی سیصد گرمی

کره مشکی سیصد گرمی

خیارشور ویژه یک کیلویی فله

خیارشور ویژه یک کیلویی فله

خرما کبکاب پرسی بسته ای

خرما کبکاب پرسی بسته ای

شکلات صبحانه فرمند فندقی 100 گرمی

شکلات صبحانه فرمند فندقی 100 گرمی

ماست

ماست گاو میش 1300 گرم

ماست گاو میش 1300 گرم

نبات چوبی زرد یک کیلویی فله

نبات چوبی زرد یک کیلویی فله

ماست سبزیجات نیم کیلویی

ماست سبزیجات نیم کیلویی

شکلات صبحانه فرمند 200گرمی

شکلات صبحانه فرمند 200گرمی

رطب مظافتی بسته ای

رطب مظافتی بسته ای

ماست پرچرب خامه دار 2200 گرم

ماست پرچرب خامه دار 2200 گرم

ماست موسیر یک کیلو گرمی

ماست موسیر یک کیلو گرمی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست سبزیجات یک کیلو گرمی فله

ماست سبزیجات یک کیلو گرمی فله

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست چکیده شیرین یک کیلو گرمی

ماست چکیده شیرین یک کیلو گرمی

ماست پرچرب خامه دار 1200 گرم

ماست پرچرب خامه دار 1200 گرم

دوغ

دوغ چکیده یک کیلو گرمی

دوغ چکیده یک کیلو گرمی

دوغ چکیده نیم کیلو

دوغ چکیده نیم کیلو

دوغ عیران ۱/۵ لیتری

دوغ عیران ۱/۵ لیتری

شیر

شیر یک لیتری پاکتی پرچرب

شیر یک لیتری پاکتی پرچرب

شیر فله یک کیلو گرمی

شیر فله یک کیلو گرمی

خامه

خامه محلی ۲۰۰ گرمی

خامه محلی ۲۰۰ گرمی

خامه پاکتی صباح 200 گرمی

خامه پاکتی صباح 200 گرمی

پنیر

پنیر خامه ای ویلی

پنیر خامه ای ویلی

پنیر سفید صباح 400 گرمی

پنیر سفید صباح 400 گرمی

پنیر تبریز سیصد گرمی گرمی

پنیر تبریز سیصد گرمی گرمی

پنیر لیقوان گوسفندی سیصد گرمی فله

پنیر لیقوان گوسفندی سیصد گرمی فله

پنیر تبریز یک کیلو گرمی

پنیر تبریز یک کیلو گرمی

پنیر بلغاری سیصد گرمی فله

پنیر بلغاری سیصد گرمی فله

پنیر سفید یک کیلو گرمی

پنیر سفید یک کیلو گرمی

پنیر لیقوان یک کیلو گرمی فله

پنیر لیقوان یک کیلو گرمی فله

پنیر سفید سیصد گرمی فله

پنیر سفید سیصد گرمی فله

پنیر لاکتیکی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لاکتیکی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لاکتیکی 400 گرمی صباح

پنیر لاکتیکی 400 گرمی صباح

پنیر پیتزا دویست گرمی فله

پنیر پیتزا دویست گرمی فله

پنیر لاکتیکی یک کیلو گرمی

پنیر لاکتیکی یک کیلو گرمی

پنیر بلغاری یک کیلو گرمی فله

پنیر بلغاری یک کیلو گرمی فله

پنیر بلغاری نیم کیلو گرمی فله

پنیر بلغاری نیم کیلو گرمی فله

پنیر سفید نیم کیلو گرمی فله

پنیر سفید نیم کیلو گرمی فله

پنیر تبریز نیم کیلو گرمی فله

پنیر تبریز نیم کیلو گرمی فله

پنیر پیتزا نیم کیلو گرمی فله

پنیر پیتزا نیم کیلو گرمی فله

عرقیجات

عرق بیدمشک فیض 1000 گرمی

عرق بیدمشک فیض 1000 گرمی

عرق خارشتر فیض 1000 گرمی

عرق خارشتر فیض 1000 گرمی

عرق شیرین بیان فیض 1000 گرمی

عرق شیرین بیان فیض 1000 گرمی

گلاب دوآتیشه فیض 1000 گرمی

گلاب دوآتیشه فیض 1000 گرمی

عرق بهار نارنج فیض 1000 گرمی

عرق بهار نارنج فیض 1000 گرمی

عرق شاهتره فیض 1000 گرمی

عرق شاهتره فیض 1000 گرمی

عرق هل فیض 450 گرمی

عرق هل فیض 450 گرمی

عرق رازیانه فیض 1000 گرمی

عرق رازیانه فیض 1000 گرمی

عرق کاسنی فیض 1000 گرمی

عرق کاسنی فیض 1000 گرمی

عسل

عسل گون یک کیلویی

عسل گون یک کیلویی

عسل چند گیاه نیم کیلویی

عسل چند گیاه نیم کیلویی

عسل آویشن نیم کیلویی

عسل آویشن نیم کیلویی

عسل گون نیم کیلویی

عسل گون نیم کیلویی

عسل چند گیاه یک کیلویی

عسل چند گیاه یک کیلویی

عسل گون مخصوص یک کیلویی

عسل گون مخصوص یک کیلویی

سایر

رب طبیعت 800 گرمی

رب طبیعت 800 گرمی

کره بادام زمینی دست ساز ۵۰۰ گرمی

کره بادام زمینی دست ساز ۵۰۰ گرمی

رب انار محلی 500 گرمی

رب انار محلی 500 گرمی

کشک فله ای نیم کیلویی

کشک فله ای نیم کیلویی

مربا توت فرنگی محلی یک کیلویی

مربا توت فرنگی محلی یک کیلویی

پنیر پیتزا یک کیلو گرمی

پنیر پیتزا یک کیلو گرمی

کشک فله ای یک کیلو گرمی

کشک فله ای یک کیلو گرمی

خیارشور ویژه یک کیلویی فله

خیارشور ویژه یک کیلویی فله

خرما کبکاب پرسی بسته ای

خرما کبکاب پرسی بسته ای

سس مایونز ۹۰۰ گرمی

سس مایونز ۹۰۰ گرمی

حلوا ارده شکلاتی 300 گرمی

حلوا ارده شکلاتی 300 گرمی

حلوا شکری فله یک کیلویی

حلوا شکری فله یک کیلویی

نوشابه کوکاکولا

نوشابه کوکاکولا

مربا شقاقل محلی یک کیلویی

مربا شقاقل محلی یک کیلویی

دوغ گازدار کاله

دوغ گازدار کاله

روغن کنجد 800 گرمی

روغن کنجد 800 گرمی

کشک سمیه شیشه ای 470گرمی

کشک سمیه شیشه ای 470گرمی

ارده کنجد 800 گرمی

ارده کنجد 800 گرمی

کره بادام زمینی ساده شیررضا 300 گرمی

کره بادام زمینی ساده شیررضا 300 گرمی

خیارشور ویژه نیم کیلویی فله

خیارشور ویژه نیم کیلویی فله

سس مایونز ۲۵۰ گرمی

سس مایونز ۲۵۰ گرمی

نبات شاخه ای زرد یک کیلویی فله

نبات شاخه ای زرد یک کیلویی فله

کشک سمیه 230 گرمی شیشه ای

کشک سمیه 230 گرمی شیشه ای

نبات چوبی سفید یک کیلویی فله

نبات چوبی سفید یک کیلویی فله

نبات کاسه یزد

نبات کاسه یزد

حلوا شکری فله نیم کیلویی

حلوا شکری فله نیم کیلویی

تن ماهی طبیعت

تن ماهی طبیعت

معجون سیاه دانه

معجون سیاه دانه

حلوا ارده 500 گرمی شیر رضا

حلوا ارده 500 گرمی شیر رضا

بستنی سنتی مغزدار

بستنی سنتی مغزدار

کره بادام زمینی دست ساز 300 گرمی

کره بادام زمینی دست ساز 300 گرمی

شکلات صبحانه فرمند فندقی 100 گرمی

شکلات صبحانه فرمند فندقی 100 گرمی

معجون مغزدار

معجون مغزدار

زیتون پرورده فله 250 گرم

زیتون پرورده فله 250 گرم

ارده کنجد 300 گرمی

ارده کنجد 300 گرمی

حلوا ارده 300 گرمی شیر رضا

حلوا ارده 300 گرمی شیر رضا

مربا تمشک محلی یک کیلویی

مربا تمشک محلی یک کیلویی

مربا هویج یک کیلویی

مربا هویج یک کیلویی

کره بادام زمینی بدون نمک و شکر شیررضا 450 گرمی

کره بادام زمینی بدون نمک و شکر شیررضا 450 گرمی

چای طبیعت 450 گرم

چای طبیعت 450 گرم

شیره انگور یک کیلویی

شیره انگور یک کیلویی

نبات شاخه ای سفید فله ای یک کیلویی

نبات شاخه ای سفید فله ای یک کیلویی

روغن زیتون 800 گرمی

روغن زیتون 800 گرمی

کره بادام زمینی کرانچی شیررضا 300 گرمی

کره بادام زمینی کرانچی شیررضا 300 گرمی

کره

کره چرخی سیصد گرمی

کره چرخی سیصد گرمی

کره مشکی سیصد گرمی

کره مشکی سیصد گرمی

کره مشکی نیم کیلویی

کره مشکی نیم کیلویی

کره چرخی نیم کیلو گرمی

کره چرخی نیم کیلو گرمی

کره 100 گرمی میهن

کره 100 گرمی میهن

کره 50 گرمی میهن

کره 50 گرمی میهن

کره مشکی یک کیلویی

کره مشکی یک کیلویی

کره چرخی یک کیلو گرمی

کره چرخی یک کیلو گرمی

خرما

مربا

ارده

نوشیدنی

پروتئین

سوسیس آلمانی مرغ دانه ای

سوسیس آلمانی مرغ دانه ای

سوسیس آلمانی مرغ دانه ای

سوسیس آلمانی مرغ دانه ای
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۴۵
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰