ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

لبنیات بهار

نوروزیان بین حکمت ۱۶ و ۱۸ لبنیات بهار

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

ماست

ماست سبزیجات نیم کیلویی

ماست سبزیجات نیم کیلویی

نبات چوبی زرد یک کیلویی فله

نبات چوبی زرد یک کیلویی فله

ماست گاو میش 1300 گرم

ماست گاو میش 1300 گرم

رطب مظافتی بسته ای

رطب مظافتی بسته ای

ماست پرچرب خامه دار 2200 گرم

ماست پرچرب خامه دار 2200 گرم

ماست موسیر یک کیلو گرمی

ماست موسیر یک کیلو گرمی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست موسیر نیم کیلویی

ماست سبزیجات یک کیلو گرمی فله

ماست سبزیجات یک کیلو گرمی فله

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست چکیده شیرین نیم کیلویی

ماست چکیده شیرین یک کیلو گرمی

ماست چکیده شیرین یک کیلو گرمی

ماست پرچرب خامه دار 1200 گرم

ماست پرچرب خامه دار 1200 گرم

دوغ

دوغ چکیده نیم کیلو

دوغ چکیده نیم کیلو

دوغ چکیده یک کیلو گرمی

دوغ چکیده یک کیلو گرمی

دوغ عیران ۱/۵ لیتری

دوغ عیران ۱/۵ لیتری

شیر

شیر یک لیتری پاکتی پرچرب

شیر یک لیتری پاکتی پرچرب

شیر فله یک کیلو گرمی

شیر فله یک کیلو گرمی

خامه

خامه پاکتی صباح 200 گرمی

خامه پاکتی صباح 200 گرمی

خامه محلی ۲۰۰ گرمی

خامه محلی ۲۰۰ گرمی

پنیر

پنیر تبریز یک کیلو گرمی

پنیر تبریز یک کیلو گرمی

پنیر سفید یک کیلو گرمی

پنیر سفید یک کیلو گرمی

پنیر لیقوان یک کیلو گرمی فله

پنیر لیقوان یک کیلو گرمی فله

پنیر لاکتیکی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لاکتیکی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلو گرمی فله

پنیر لاکتیکی 400 گرمی صباح

پنیر لاکتیکی 400 گرمی صباح

پنیر پیتزا دویست گرمی فله

پنیر پیتزا دویست گرمی فله

پنیر لاکتیکی یک کیلو گرمی

پنیر لاکتیکی یک کیلو گرمی

پنیر بلغاری نیم کیلو گرمی فله

پنیر بلغاری نیم کیلو گرمی فله

پنیر سفید نیم کیلو گرمی فله

پنیر سفید نیم کیلو گرمی فله

پنیر تبریز نیم کیلو گرمی فله

پنیر تبریز نیم کیلو گرمی فله

پنیر پیتزا نیم کیلو گرمی فله

پنیر پیتزا نیم کیلو گرمی فله

پنیر بلغاری یک کیلو گرمی فله

پنیر بلغاری یک کیلو گرمی فله

پنیر خامه ای ویلی

پنیر خامه ای ویلی

پنیر سفید صباح 400 گرمی

پنیر سفید صباح 400 گرمی

عرقیجات

عرق بیدمشک فیض 1000 گرمی

عرق بیدمشک فیض 1000 گرمی

عرق خارشتر فیض 1000 گرمی

عرق خارشتر فیض 1000 گرمی

عرق شیرین بیان فیض 1000 گرمی

عرق شیرین بیان فیض 1000 گرمی

گلاب دوآتیشه فیض 1000 گرمی

گلاب دوآتیشه فیض 1000 گرمی

عرق شاهتره فیض 1000 گرمی

عرق شاهتره فیض 1000 گرمی

عرق هل فیض 450 گرمی

عرق هل فیض 450 گرمی

عرق رازیانه فیض 1000 گرمی

عرق رازیانه فیض 1000 گرمی

عرق کاسنی فیض 1000 گرمی

عرق کاسنی فیض 1000 گرمی

عسل

عسل آویشن نیم کیلویی

عسل آویشن نیم کیلویی

سایر

کشک فله ای نیم کیلویی

کشک فله ای نیم کیلویی

خرما خشک خاصویی نیم کیلویی

خرما خشک خاصویی نیم کیلویی

پنیر پیتزا یک کیلو گرمی

پنیر پیتزا یک کیلو گرمی

خرما کبکاب پرسی بسته ای

خرما کبکاب پرسی بسته ای

سس مایونز ۹۰۰ گرمی

سس مایونز ۹۰۰ گرمی

حلوا ارده شکلاتی 300 گرمی

حلوا ارده شکلاتی 300 گرمی

حلوا شکری فله یک کیلویی

حلوا شکری فله یک کیلویی

نوشابه کوکاکولا

نوشابه کوکاکولا

روغن کنجد 800 گرمی

روغن کنجد 800 گرمی

زیتون پرورده فله نیم کیلویی

زیتون پرورده فله نیم کیلویی

روغن پخت و پز طبیعت

روغن پخت و پز طبیعت

سمنو نیم کیلویی

سمنو نیم کیلویی

ارده کنجد 800 گرمی

ارده کنجد 800 گرمی

کره بادام زمینی ساده شیررضا 300 گرمی

کره بادام زمینی ساده شیررضا 300 گرمی

خیارشور ویژه نیم کیلویی فله

خیارشور ویژه نیم کیلویی فله

کلمپه خرمایی یک کیلویی

کلمپه خرمایی یک کیلویی

نبات شاخه ای زرد یک کیلویی فله

نبات شاخه ای زرد یک کیلویی فله

سس مایونز ۲۵۰ گرمی

سس مایونز ۲۵۰ گرمی

نبات چوبی سفید یک کیلویی فله

نبات چوبی سفید یک کیلویی فله

نبات کاسه یزد

نبات کاسه یزد

روغن سرخ کردنی طبیعت

روغن سرخ کردنی طبیعت

کلمپه خرمایی نیم کیلویی

کلمپه خرمایی نیم کیلویی

تن ماهی طبیعت

تن ماهی طبیعت

حلوا شکری فله نیم کیلویی

حلوا شکری فله نیم کیلویی

ارده کنجد 300 گرمی

ارده کنجد 300 گرمی

زیتون پرورده فله 250 گرم

زیتون پرورده فله 250 گرم

کره بادام زمینی دست ساز 300 گرمی

کره بادام زمینی دست ساز 300 گرمی

شیره انگور یک کیلویی

شیره انگور یک کیلویی

نبات شاخه ای سفید فله ای یک کیلویی

نبات شاخه ای سفید فله ای یک کیلویی

روغن زیتون 800 گرمی

روغن زیتون 800 گرمی

خرما خشک خاصویی یک کیلویی

خرما خشک خاصویی یک کیلویی

کره بادام زمینی دست ساز ۵۰۰ گرمی

کره بادام زمینی دست ساز ۵۰۰ گرمی

رب طبیعت 800 گرمی

رب طبیعت 800 گرمی

کشک فله ای یک کیلو گرمی

کشک فله ای یک کیلو گرمی

خیارشور ویژه یک کیلویی فله

خیارشور ویژه یک کیلویی فله

رب انار محلی 500 گرمی

رب انار محلی 500 گرمی

کره

کره مشکی نیم کیلویی

کره مشکی نیم کیلویی

کره چرخی نیم کیلو گرمی

کره چرخی نیم کیلو گرمی

کره 100 گرمی میهن

کره 100 گرمی میهن

کره 50 گرمی میهن

کره 50 گرمی میهن

کره مشکی یک کیلویی

کره مشکی یک کیلویی

کره چرخی یک کیلو گرمی

کره چرخی یک کیلو گرمی

کره چرخی سیصد گرمی

کره چرخی سیصد گرمی

خرما

مربا

ارده

نوشیدنی

پروتئین

سوسیس آلمانی مرغ دانه ای

سوسیس آلمانی مرغ دانه ای
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰