ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

گل یخ

میدان میرعماد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

دسته گل 3 شاخه با تزیین

دسته گل 3 شاخه با تزیین

باکس دو طبقه سوپرایزی با 9 شاخه رز

باکس دو طبقه سوپرایزی با 9 شاخه رز

یک شاخه رز با سطل

یک شاخه رز با سطل

گل

دسته گل 3 شاخه با تزیین

دسته گل 3 شاخه با تزیین

سبذ گل با رنگ دلخواه

سبذ گل با رنگ دلخواه

سطل با 6 شاخه رز به رنگ بندی دلخواه

سطل با 6 شاخه رز به رنگ بندی دلخواه

باکس استوانه گل ترکیبی پاییزه

باکس استوانه گل ترکیبی پاییزه

باکس کریبر نوزادی دخترونه با بالن مصنوعی و طبیعی

باکس  کریبر نوزادی دخترونه  با بالن مصنوعی و طبیعی

باکس گل استوانه ترکیبی با گل سفید و صورتی

باکس گل استوانه ترکیبی با گل سفید و صورتی

باکس دو طبقه سوپرایزی با 9 شاخه رز

باکس دو طبقه سوپرایزی با 9 شاخه رز

باکس ترکیبی با بالن

باکس ترکیبی با بالن

رز هلندی شاخه ای

رز هلندی شاخه ای

باکس گل ترکیبی با بالن

باکس گل ترکیبی با بالن

سبد گل ترکیبی

سبد گل ترکیبی

سطل فلزی با چهار شاخه رز

سطل فلزی با چهار شاخه رز

گلدون قاشقی مینیاتور

گلدون قاشقی مینیاتور

یک شاخه رز با سطل

یک شاخه رز با سطل
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰