ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان %15

گل یخ

میدان میرعماد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گل

سبد گل ترکیبی

سبد گل ترکیبی

سطل فلزی با چهار شاخه رز

سطل فلزی با چهار شاخه رز

گلدون قاشقی مینیاتور

گلدون قاشقی مینیاتور

سبذ گل با رنگ دلخواه

سبذ گل با رنگ دلخواه

دسته گل 3 شاخه با تزیین

دسته گل 3 شاخه با تزیین

سطل با 6 شاخه رز به رنگ بندی دلخواه

سطل با 6 شاخه رز به رنگ بندی دلخواه

باکس استوانه گل ترکیبی پاییزه

باکس استوانه گل ترکیبی پاییزه

باکس کریبر نوزادی دخترونه با بالن مصنوعی و طبیعی

باکس  کریبر نوزادی دخترونه  با بالن مصنوعی و طبیعی

باکس گل استوانه ترکیبی با گل سفید و صورتی

باکس گل استوانه ترکیبی با گل سفید و صورتی

باکس دو طبقه سوپرایزی با 9 شاخه رز

باکس دو طبقه سوپرایزی با 9 شاخه رز

باکس ترکیبی با بالن

باکس ترکیبی با بالن

رز هلندی شاخه ای

رز هلندی شاخه ای

باکس گل ترکیبی با بالن

باکس گل ترکیبی با بالن

یک شاخه رز با سطل

یک شاخه رز با سطل
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰