ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

سوپر گوشت دایی دایی

خیابان بلوار خاکی

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گوشت گوساله

خورشتی گوساله ممتاز ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از گوساله ممتاز بدون چربی تهیه می شود
خورشتی گوساله ممتاز ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

ماهیچه گوساله 800گرمی سوپرگوشت دایی دایی

ماهیچه گوساله 800گرمی سوپرگوشت دایی دایی

گل ماهیچه گوساله ممتاز ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از قسمت ران گوساله تهیه می شود و تمام چربی ضایعات و رگ های آن جدا شده است مناسب برا انواع خورش به ویژه قیمه نثاربسته بندی در ظروف بهداشتی و سلفون کشیده
گل ماهیچه گوساله ممتاز ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

چرخی گوساله ممتاز یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از قسمت مغزران گوساله تهیه می‌شود و بدون چربی می باشد
چرخی گوساله ممتاز یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

خورشتی گوساله مغزران ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از قسمت ران گوساله تهیه می شود و تمام چربی ضایعات و رگ های آن جدا شده است مناسب برا انواع خورش به ویژه قیمه نثاربسته بندی در ظروف بهداشتی و سلفون کشیده
خورشتی گوساله مغزران ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

گوشت گوسفندی

فیله گوسفند 1 کیلو

فیله گوسفند  1 کیلو

سردست گوسفندی 800گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از دست گوسفند تهیه شده و دارای یک قلم میباشد
سردست گوسفندی 800گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

دنده ابگوشتی نیم کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول مناسب ابکوشت می‌باشد و مقداری چربی دارد
دنده ابگوشتی نیم کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

چرخی گوسفندی دو کیلو

چرخی گوسفندی دو کیلو

چرخی گوسفندی ممتاز ۲کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از سردست گوسفندی بدون چربی تهیه می‌شود
چرخی گوسفندی ممتاز ۲کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

خورشتی گوسفندی ران ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از ران گوسفندی تهیه می‌شود و فاقد چربی و استخوان هست و مناسب برا انواع خورش
خورشتی گوسفندی ران ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

ماهیچه گوسفندی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از دست گوسفند تهیه می‌شود و مناسب برا انواع چلو گوشت
ماهیچه گوسفندی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

مغزراسته گوسفندی یک کیلویی (سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از راسته کوسفندی تهیه می شود و مناسب برا کباب و استیک می باشد
مغزراسته گوسفندی یک کیلویی (سوپر گوشت دایی دایی)

شیشلیک گوسفندی یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از راسته گوسفندی تهیه می‌شود
شیشلیک گوسفندی یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

مغزران گوسفندی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از ران گوسفندی بره تهیه می‌شود و دارای یه قلم می باشد
مغزران گوسفندی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

ران گوسفندی ممتاز ۲/۵کیلو(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول به صورت کامل خرد می‌شود و فاقد چربی هست
ران گوسفندی ممتاز ۲/۵کیلو(سوپر گوشت دایی دایی)

گردن گوسفندی برشی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

گردن گوسفندی برشی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

چنجه گوسفندی یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از قسمت شاه پسند راسته گوسفندی تهیه می‌شود
چنجه گوسفندی یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

گردن رولی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

گردن رولی ۸۰۰گرمی(سوپر گوشت دایی دایی)

گوشت چرخ کرده

چرخی کبابی یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از خورده راسته گوساله و‌خورده راسته گوسفند تهیه می‌شود و مناسب برا انواع برگر و کوبیده
چرخی کبابی یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

چرخی مخلوط 2000گرمی سوپر گوشت دایی دایی

چرخی مخلوط 2000گرمی سوپر گوشت دایی دایی

چرخی همبرگری1000گرمی سوپرگوشت دایی دایی

چرخی همبرگری1000گرمی سوپرگوشت دایی دایی

چرخی گوساله ۲کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

ین محصول از قسمت مغزران گوساله تهیه می‌شود و بدون چربی می باشد
چرخی گوساله ۲کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

چرخی مخلوط یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از سردست گوسفندی و ران گوساله بدون چربی تهیه می‌شود
چرخی مخلوط یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

چرخی گوسفندی ممتاز یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

این محصول از سردست گوسفندی بدون چربی تهیه می‌شود
چرخی گوسفندی ممتاز یک کیلویی(سوپر گوشت دایی دایی)

جگر

جگر گوسفندی نیم کیلو

جگر گوسفندی نیم کیلو
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه