ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

گل آرا

نرسیده به میدان تهران قدیم رو به روی ترمینال

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

گل

باکس رز ۹ شاخه

باکس رز ۹ شاخه

دسته گل طبیعی

دسته گل طبیعی

باکس گل طبیعی

باکس گل طبیعی

تاج گل ترحیم

تاج گل ترحیم

باکس گل طبیعی داوودی

باکس گل طبیعی داوودی

رز فوق‌ممتاز شاخه ای

در رنگهای مختلف
رز فوق‌ممتاز شاخه ای

رز معمولی شاخه ای

در رنگ های مختلف
رز معمولی شاخه ای

داوودی دسته ای

در رنگهای مختلف
داوودی دسته ای

میخک دسته ای

در رنگهای مختلف
میخک دسته ای

لیسیانتوس دسته ای

در رنگهای مختلف
لیسیانتوس دسته ای

آلسترومریا شاخه ای

در رنگهای مختلف
آلسترومریا شاخه ای

آفتاب گردون شاخه ای

آفتاب گردون شاخه ای

تزئین با برگ یا کاغذ

درصورتی که میخواهید گل انتخابی شما تزئین شود این گزینه را انتخاب کنید
تزئین با برگ یا کاغذ
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰