ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

دکتر فروت

خیام جنوبی، کوچه حمام پاک(شهید نوری فرد)

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

آلو شابلون

آلو شابلون

گیلاس تکدانه طالقان

گیلاس تکدانه طالقان

فلفل دلمه یک کیلویی

فلفل دلمه یک کیلویی

پیاز سفید یک کیلو

پیاز سفید یک کیلو

کاهو رسمی یک کیلو

کاهو رسمی یک کیلو

جرمگیر 4لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
جرمگیر 4لیتری پالنده هر عدد

جرمگیر یک لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
جرمگیر یک لیتری پالنده هر عدد

سفید کننده یک لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
سفید کننده یک لیتری پالنده هر عدد

سفید کننده 4لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
سفید کننده 4لیتری پالنده هر عدد

کدو یک کیلویی

کدو یک کیلویی

سیب زمینی یک کیلو

سیب زمینی یک کیلو

بادمجان سرخ شده هربسته250گرمی

بادمجان سرخ شده هربسته250گرمی

مرزه خشک بسته بندی هر بسته

مرزه خشک بسته بندی هر بسته

جعفری خشک بسته بندی هر بسته

جعفری خشک بسته بندی هر بسته

شوید خشک بسته بندی هر بسته

شوید خشک بسته بندی هر بسته

شنبلیله خشک بسته بندی هر بسته

شنبلیله خشک بسته بندی هر بسته

شور خانگی هر ظرف 1500 گرمی

شور خانگی هر ظرف 1500 گرمی

خیار بوته ای یک کیلو

خیار بوته ای یک کیلو

سیب زمینی ریز هر کیلو

سیب زمینی ریز هر کیلو

آبغوره انگور چفته خانگی هر بطری یک لیتری

آبغوره انگور چفته خانگی هر بطری یک لیتری

ترشی لبو خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی لبو خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

پیاز داغ خلالی خانگی هر کیلو

پیاز داغ خلالی خانگی هر کیلو

پیاز داغ نگینی هر نیم کیلو

پیاز داغ نگینی هر نیم کیلو

پیاز داغ خلالی خانگی هر نیم کیلو

پیاز داغ خلالی خانگی هر نیم کیلو

بادمجان یک کیلویی

بادمجان یک کیلویی

خیار سالادی یک کیلو

خیار سالادی یک کیلو

پیاز زرد یک کیلو

پیاز زرد یک کیلو

ترشی لیته خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی لیته خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سرکه سیب 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه سیب 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه انگور 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه انگور 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه معمولی هر بطری یک لیتری

سرکه معمولی هر بطری یک لیتری

آبلیمو خانگی هر بطری یک لیتری

آبلیمو خانگی هر بطری یک لیتری

نعنا خشک بسته بندی هر بسته

نعنا خشک بسته بندی هر بسته

سرکه سیب خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه سیب خانگی هر بطری یک لیتری

گوجه فرنگی درجه2 (ربی) هر کیلو

گوجه فرنگی درجه2 (ربی) هر کیلو

کاهو پیچ 1000گرمی ±10%

کاهو پیچ 1000گرمی ±10%

شلیل هر کیلو

شلیل هر کیلو

آلبالو هر کیلو

آلبالو هر کیلو

پیاز سفید ریز هر کیلو

پیاز سفید ریز هر کیلو

پیاز زرد ریز هر کیلو

پیاز زرد ریز هر کیلو

پیاز ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

پیاز ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

کلم سفید یک کیلو

کلم سفید یک کیلو

رب گوجه فرنگی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

رب گوجه فرنگی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

خرما زاهدی زرد یک کیلو

خرما زاهدی زرد یک کیلو

لیمو ترش یک کیلویی

لیمو ترش یک کیلویی

موز اکوادور یک کیلو

موز اکوادور یک کیلو

سیر ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سیر ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترخون خشک بسته بندی هر بسته

ترخون خشک بسته بندی هر بسته

کلم قرمز یک کیلو

کلم قرمز یک کیلو

ترشی کلم بنفش خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی کلم بنفش خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سیر ترشی باشیره خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سیر ترشی باشیره خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی بندری خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی بندری خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

موز اکوادور خالدار هر کیلو

موز اکوادور خالدار هر کیلو

میوه

آلو شابلون

آلو شابلون

گیلاس تکدانه طالقان

گیلاس تکدانه طالقان

خیار بوته ای یک کیلو

خیار بوته ای یک کیلو

شلیل هر کیلو

شلیل هر کیلو

آلبالو هر کیلو

آلبالو هر کیلو

موز اکوادور یک کیلو

موز اکوادور یک کیلو

موز اکوادور خالدار هر کیلو

موز اکوادور خالدار هر کیلو

صیفی و سبزی جات

فلفل دلمه یک کیلویی

فلفل دلمه یک کیلویی

پیاز سفید یک کیلو

پیاز سفید یک کیلو

کاهو رسمی یک کیلو

کاهو رسمی یک کیلو

کدو یک کیلویی

کدو یک کیلویی

سیب زمینی یک کیلو

سیب زمینی یک کیلو

سیب زمینی ریز هر کیلو

سیب زمینی ریز هر کیلو

بادمجان یک کیلویی

بادمجان یک کیلویی

خیار سالادی یک کیلو

خیار سالادی یک کیلو

پیاز زرد یک کیلو

پیاز زرد یک کیلو

گوجه فرنگی درجه2 (ربی) هر کیلو

گوجه فرنگی درجه2 (ربی) هر کیلو

کاهو پیچ 1000گرمی ±10%

کاهو پیچ 1000گرمی ±10%

پیاز سفید ریز هر کیلو

پیاز سفید ریز هر کیلو

پیاز زرد ریز هر کیلو

پیاز زرد ریز هر کیلو

کلم سفید یک کیلو

کلم سفید یک کیلو

لیمو ترش یک کیلویی

لیمو ترش یک کیلویی

کلم قرمز یک کیلو

کلم قرمز یک کیلو

خشکبار و نان

خرما زاهدی زرد یک کیلو

خرما زاهدی زرد یک کیلو

شوینده

جرمگیر 4لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
جرمگیر 4لیتری پالنده هر عدد

جرمگیر یک لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
جرمگیر یک لیتری پالنده هر عدد

سفید کننده یک لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
سفید کننده یک لیتری پالنده هر عدد

سفید کننده 4لیتری پالنده هر عدد

قیمت تعاونی
سفید کننده 4لیتری پالنده هر عدد

محصولات خانگی(ترشی و...)

بادمجان سرخ شده هربسته250گرمی

بادمجان سرخ شده هربسته250گرمی

مرزه خشک بسته بندی هر بسته

مرزه خشک بسته بندی هر بسته

جعفری خشک بسته بندی هر بسته

جعفری خشک بسته بندی هر بسته

شوید خشک بسته بندی هر بسته

شوید خشک بسته بندی هر بسته

شنبلیله خشک بسته بندی هر بسته

شنبلیله خشک بسته بندی هر بسته

شور خانگی هر ظرف 1500 گرمی

شور خانگی هر ظرف 1500 گرمی

آبغوره انگور چفته خانگی هر بطری یک لیتری

آبغوره انگور چفته خانگی هر بطری یک لیتری

ترشی لبو خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی لبو خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

پیاز داغ خلالی خانگی هر کیلو

پیاز داغ خلالی خانگی هر کیلو

پیاز داغ نگینی هر نیم کیلو

پیاز داغ نگینی هر نیم کیلو

پیاز داغ خلالی خانگی هر نیم کیلو

پیاز داغ خلالی خانگی هر نیم کیلو

ریحان بسته بندی خشک هر بسته

ریحان بسته بندی خشک هر بسته

ترشی لیته خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی لیته خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سرکه سیب 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه سیب 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه انگور 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه انگور 3ساله خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه معمولی هر بطری یک لیتری

سرکه معمولی هر بطری یک لیتری

آبلیمو خانگی هر بطری یک لیتری

آبلیمو خانگی هر بطری یک لیتری

نعنا خشک بسته بندی هر بسته

نعنا خشک بسته بندی هر بسته

سرکه سیب خانگی هر بطری یک لیتری

سرکه سیب خانگی هر بطری یک لیتری

پیاز ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

پیاز ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

رب گوجه فرنگی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

رب گوجه فرنگی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سیر ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سیر ترشی خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترخون خشک بسته بندی هر بسته

ترخون خشک بسته بندی هر بسته

ترشی کلم بنفش خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی کلم بنفش خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سیر ترشی باشیره خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

سیر ترشی باشیره خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی بندری خانگی هر ظرف 800گرمی±5%

ترشی بندری خانگی هر ظرف 800گرمی±5%
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۳۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۳۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۳۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۳۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۳۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰