ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

پروتئینی گوشتیران

توحید

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

ژامبون مرغ 90 درصد گوشتیران

ژامبون مرغ 90 درصد گوشتیران

سوسیس و کالباس

سوسیس کوکتل پنیری رباط

سوسیس کوکتل پنیری رباط

سوسیس هات داگ 70 درصد گوشتیران

سوسیس هات داگ 70 درصد گوشتیران

سوسیس کوکتل 70 درصد گوشتیران

سوسیس کوکتل 70 درصد گوشتیران

سوسیس 90 درصد شکاری گوشتیران

سوسیس 90 درصد شکاری گوشتیران

کالباس خشک 60 درصد گوشتیران

کالباس خشک 60 درصد گوشتیران

ژامبون گوشت 90 درصد گوشتیران

ژامبون گوشت 90 درصد گوشتیران

کوردن بلو فله

کوردن بلو فله

کراکت مرغ پنیری

کراکت مرغ پنیری

سوسیس کوکتل 70 درصد رباط

سوسیس کوکتل 70 درصد رباط

سوسیس آلمانی 40 درصد گوشتیران

سوسیس آلمانی 40 درصد گوشتیران

کالباس خشک خانواده 60 درصد گوشتیران

کالباس خشک خانواده 60 درصد گوشتیران

سوسیس بلغاری 55 درصد گوشتیران

سوسیس بلغاری 55 درصد گوشتیران

سوسیس کوکتل 55 درصد گوشتیران

سوسیس کوکتل 55 درصد گوشتیران

سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشتیران

سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشتیران

کالباس پپرونی گوشتیران

کالباس پپرونی گوشتیران

فلافل فله گوشتیران

فلافل فله گوشتیران

ژامبون مرغ 90 درصد گوشتیران

ژامبون مرغ 90 درصد گوشتیران

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد گوشتیران

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد گوشتیران

ژامبون قارچ و مرغ 90 درصد گوشتیران

ژامبون قارچ و مرغ 90 درصد گوشتیران

خیارشور،ترشی،زیتون

همبرگر،شنیسل،ناگت

فلافل فله ب.آ

فلافل فله  ب.آ

همبرگر 90 درصد ذغالی

همبرگر 90 درصد ذغالی

ناگت مرغ گوشتیران فله یک کیلویی

ناگت مرغ گوشتیران فله یک کیلویی

همبرگر 90 درصد گوشتیران

همبرگر 90 درصد گوشتیران

کباب لقمه گوشتیران

کباب لقمه گوشتیران

همبرگر 60 درصد گوشتیران

همبرگر 60 درصد گوشتیران

پنیرو خمیر پیتزا

پنیر پیتزا مطهر 250 گرمی

پنیر پیتزا مطهر 250 گرمی

پنیر پیتزا روزگار فله نیم کیلویی

پنیر پیتزا روزگار فله نیم کیلویی

پنیر پیتزا روزگار فله 250 گرمی

پنیر پیتزا روزگار فله 250 گرمی

پنیر پیتزا مطهر یک کیلویی

پنیر پیتزا مطهر یک کیلویی

خمیر پیتزا لبه دار

خمیر پیتزا لبه دار

پنیر پیتزا روزگار فله یک کیلویی

پنیر پیتزا روزگار فله یک کیلویی

پنیر پیتزا مطهر نیم کیلویی

پنیر پیتزا مطهر نیم کیلویی

خمیر پیتزا شیرآوران

خمیر پیتزا شیرآوران

پنیر پیتزا نیم کیلویی دالیه

پنیر پیتزا نیم کیلویی دالیه
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰