ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

باقلوا اشرافی

میدان جانبازان ابتدای بلوار مطهری مجتمع راژیا فروشگاه باقوای اشرافی اصل قزوین نیک عهد

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

باقلوا

باقوا بسته 22 عددی کادویی

باقوا بسته 22 عددی کادویی

باقلوا بسته 8 عددی

باقلوا بسته 8 عددی

باقوا بسته 16 عددی

باقوا بسته 16 عددی

باقوا بسته 34 عددی هارد باکس

باقوا بسته 34 عددی هارد باکس

باقوا پیچ بسته 25 عددی

باقوا پیچ بسته 25 عددی

باقوا پیچ بسته 36 عددی

باقوا پیچ بسته 36 عددی

باقوا بسته 34 عددی چوبی

باقوا بسته 34 عددی چوبی

باقلوا بسته 22 عددی طلقی

باقلوا بسته 22 عددی طلقی

باقلوا بسته 5 عددی

باقلوا بسته 5 عددی

باقوا بسته 45 عددی کریستالی

باقوا بسته 45 عددی کریستالی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰