ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

عسل عطاری کریمی

پادگان روبروی بانک تجارت

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

عسل گون وحشی دارویی ساکارز 0.7 درصد 500 گرمی

عسل گون وحشی دارویی ساکارز 0.7 درصد 500 گرمی

عسل چهل گیاه ساکارز 2 درصد یک کیلو

عسل چهل گیاه ساکارز 2 درصد یک کیلو

عسل ژل رویال 500 گرمی تکسو (شاه انگبین)

عسل ژل رویال تکسو ترکیبی فوق‌العاده از عسل چهل گیاه و ژل رویال می‌باشد.
عسل ژل رویال 500 گرمی تکسو (شاه انگبین)

عسل

عسل چهل گیاه ساکارز 2 درصد یک کیلو

عسل چهل گیاه ساکارز 2 درصد یک کیلو

عسل گون وحشی دارویی ساکارز 0.7 درصد 500 گرمی

عسل گون وحشی دارویی ساکارز 0.7 درصد 500 گرمی

عسل چهل گیاه ساکارز 2 درصد یک کیلو

عسل چهل گیاه ساکارز 2 درصد یک کیلو

عسل ژل رویال 500 گرمی تکسو (شاه انگبین)

عسل ژل رویال تکسو ترکیبی فوق‌العاده از عسل چهل گیاه و ژل رویال می‌باشد.
عسل ژل رویال 500 گرمی تکسو (شاه انگبین)
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰