ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

بوتیک گندم

ملاصدرا خیابان ساعی روبروی کانال

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

پای سیب

پای سیب

تارت تونگی فرنگی

تارت تونگی فرنگی

مینی کیک دونفره دبل چاکلت

مینی کیک دونفره  دبل چاکلت

کیک

تارت تابستانه

تارت تابستانه

چیز کیک تنوری

چیز کیک تنوری

مینی کیک دونفره مدویک کلاسیک عسل

مینی کیک دونفره مدویک کلاسیک عسل

پای سیب

پای سیب

تارت نوتلا

تارت نوتلا

تارت تونگی فرنگی

تارت تونگی فرنگی

مینی کیک دونفره مدویک میکس بری

مینی کیک دونفره مدویک میکس بری

چیز کیک نیویورکی

چیز کیک نیویورکی

اکلر پسته

اکلر پسته

اکلر فندق

اکلر فندق

کیک چهار تا شیش نفره مدویک کلاسیک

کیک چهار تا شیش نفره مدویک کلاسیک

مینی کیک دونفره دبل چاکلت

مینی کیک دونفره  دبل چاکلت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰
سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰
پنج شنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰