ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

شیرینی رضا

چهارراه نادری،خیابان عبید زاکانی،شیرینی سنتی رضا

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

شیرینی

نان چایی کره ای سه گوش جعبه

نان چایی کره ای سه گوش جعبه

نان چایی نباتی گل جعبه

نان چایی نباتی گل جعبه

نان چایی کره ای نرم جعبه

نان چایی کره ای نرم جعبه

نان نازک پسته جعبه

نان نازک پسته جعبه

باقلوا پرچمی سنتی بزرگ

باقلوا پرچمی سنتی بزرگ

باقلوا پرچمی سنتی متوسط

باقلوا پرچمی سنتی متوسط

بیسکوییت سبوس دار کره ای

آرد سبوس دار، کره
بیسکوییت سبوس دار کره ای

گردویی

گردویی

نارگیلی

نارگیلی

قطاب

قطاب

مخلوط سنتی کوچک

مخلوط سنتی کوچک

نازک پسته فریزری

نازک پسته فریزری

نان چایی نرم فریزری

نان چایی نرم فریزری

میکس مغزدار

میکس مغزدار

کلوچه گردویی فریزری

کلوچه گردویی فریزری

کشمشی فریزری

کشمشی فریزری

حاج کریمی

حاج کریمی

نان خرمایی

نان خرمایی

زبان ریزطلق

زبان ریزطلق

نخودچی پسته زعفرانی طلق

نخودچی پسته زعفرانی طلق

نخودچی ساده زعفرانی طلق

نخودچی ساده زعفرانی طلق

نخودچی انگشتی

نخودچی انگشتی

میکس 2000

میکس 2000

نان اصفهانی

نان اصفهانی

مخلوط کریستال بزرگ

مخلوط کریستال بزرگ

نان زنجبیلی

نان زنجبیلی

شربتی

شربتی

بیسکویت کره ای

بیسکویت کره ای

کلوچه گردویی جعبه

کلوچه گردویی جعبه
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰