ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

سبزی پینار

خیابان پادگان

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

پیاز داغ خلالی بسته بندی 200 گرمی پینار

پیاز داغ خلالی بسته بندی  200 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه کوکویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه کوکویی بسته بندی  500 گرمی پینار

سیرداغ بسته بندی 150 گرمی پینار

سیرداغ بسته بندی  150 گرمی پینار

کرفس سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

کرفس سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزیجات و صیفی جات آماده

نخود فرنگی درجه یک 250 گرمی

نخود فرنگی درجه یک 250 گرمی

مخلوط سبزیجات رنگی (ذرت و نخود فرنگی و هویج)

مخلوط سبزیجات رنگی (ذرت و نخود فرنگی و هویج)

رب انار ملس 500 گرمی پینار

رب انار ملس  500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه خورشتی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه خورشتی بسته بندی  500 گرمی پینار

باقالی سبز بسته 400 گرمی

باقالی سبز بسته 400 گرمی

باقالی قاتوق بسته بندی 400 گرمی پینار

باقالی قاتوق بسته بندی 400 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه پلویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه پلویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی معطر برای دلمه و کوفته بسته بندی 350 گرمی پینار

سبزی معطر برای دلمه و کوفته بسته بندی 350 گرمی پینار

سیرداغ بسته بندی 150 گرمی پینار

سیرداغ بسته بندی  150 گرمی پینار

سبزی قرمه سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی قرمه سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

پیاز داغ نگینی بسته بندی 200 گرمی پینار

پیاز داغ نگینی بسته بندی 200 گرمی پینار

بادمجان کبابی بسته بندی 500 گرمی پینار

بادمجان کبابی بسته بندی 500 گرمی پینار

نعنا جعفری خام بسته بندی 350 گرمی پینار

نعنا جعفری خام بسته بندی 350 گرمی پینار

بادمجان سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

بادمجان سرخ شده بسته بندی  500 گرمی پینار

کرفس سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

کرفس سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه آشی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه آشی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه سوپی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه سوپی بسته بندی 500 گرمی پینار

پیاز داغ خلالی بسته بندی 200 گرمی پینار

پیاز داغ خلالی بسته بندی  200 گرمی پینار

لوبیا سبز خردشده خام بسته بندی 300 گرمی پینار

لوبیا سبز خردشده خام بسته بندی 300 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه کوکویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه کوکویی بسته بندی  500 گرمی پینار
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
پنج شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
جمعه