ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان %5

سبزی پینار

خیابان پادگان

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

سبزیجات و صیفی جات آماده

سبزی معطر برای دلمه و کوفته بسته بندی 330 گرمی پینار

سبزی معطر برای دلمه و کوفته بسته بندی 330 گرمی پینار

نخود فرنگی درجه یک 250 گرمی

نخود فرنگی درجه یک 250 گرمی

مخلوط سبزیجات رنگی (ذرت و نخود فرنگی و هویج)

مخلوط سبزیجات رنگی (ذرت و نخود فرنگی و هویج)

ذرت درجه یک 250 گرم

ذرت درجه یک 250 گرم

سبزی سرخ ترش واش شمال نیم کیلویی

سبزی سرخ ترش واش شمال نیم کیلویی

سبزی خشک شوید بسته 100 گرمی

سبزی خشک شوید بسته 100 گرمی

نعنا خشک بسته 100 گرمی

نعنا خشک بسته 100 گرمی

مرزه و ترخون خشک بسته 100 گرمی

مرزه و ترخون خشک بسته 100 گرمی

باقالی سبز بسته 400 گرمی

باقالی سبز بسته 400 گرمی

رب انار ملس 500 گرمی پینار

رب انار ملس 500 گرمی پینار

کرفس سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

کرفس سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

بادمجان سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

بادمجان سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

باقالی قاتوق بسته بندی 400 گرمی پینار

باقالی قاتوق بسته بندی 400 گرمی پینار

سیرداغ بسته بندی 150 گرمی پینار

سیرداغ بسته بندی 150 گرمی پینار

بادمجان کبابی بسته بندی 500 گرمی پینار

بادمجان کبابی بسته بندی 500 گرمی پینار

پیاز داغ خلالی بسته بندی 200 گرمی پینار

پیاز داغ خلالی بسته بندی 200 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه پلویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه پلویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی قرمه سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی قرمه سرخ شده بسته بندی 500 گرمی پینار

لوبیا سبز خردشده خام بسته بندی 300 گرمی پینار

لوبیا سبز خردشده خام بسته بندی 300 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه سوپی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه سوپی بسته بندی 500 گرمی پینار

نعنا جعفری خام بسته بندی 350 گرمی پینار

نعنا جعفری خام بسته بندی 350 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه آشی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه آشی بسته بندی 500 گرمی پینار

پیاز داغ نگینی بسته بندی 200 گرمی پینار

پیاز داغ نگینی بسته بندی 200 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه کوکویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه کوکویی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه خورشتی بسته بندی 500 گرمی پینار

سبزی خرد شده تازه خورشتی بسته بندی 500 گرمی پینار

پودر

پودر سیر همدان بسته 100 گرمی

پودر سیر همدان بسته 100 گرمی

پودر پیاز بسته 100 گرمی

پودر پیاز بسته 100 گرمی

سرکه سیب درجه یک کیلویی

سرکه سیب درجه یک کیلویی

زردچوبه برند ابراهیم بسته 100 گرمی

زردچوبه برند ابراهیم بسته 100 گرمی
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
پنج شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰
جمعه