ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

لبنیات آریا

چهارراه فلسطین

تخفیف دارها

ماست پرچرب متوسط لبنیات آریا

ماست پرچرب متوسط لبنیات آریا

شکلات دورنگ توت فرنگی فرمند

شکلات دورنگ توت فرنگی فرمند

پنیر بلغاری سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر بلغاری سیصد گرمی لبنیات اریا

ماست

ارده 700 گرمی تنوری احتشام

ارده 700 گرمی تنوری احتشام

ماست گاومیش

ماست گاومیش

ماست کم چرب بزرگ لبنیات آریا

ماست کم چرب بزرگ لبنیات آریا

ماست موسیر فله یک کیلویی لبنیات آریا

ماست موسیر فله یک کیلویی لبنیات آریا

ماست کم چرب متوسط لبنیات آریا

ماست کم چرب متوسط  لبنیات آریا

ماست پرچرب متوسط لبنیات آریا

ماست پرچرب متوسط لبنیات آریا

ماست موسیر فله نیم کیلویی لبنیات آریا

ماست موسیر فله نیم کیلویی لبنیات آریا

ماست پرچرب بزرگ لبنیات آریا

ماست پرچرب بزرگ لبنیات آریا

دوغ

دوغ سفت پرچرب نیم کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت پرچرب نیم کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت کم چرب یک کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت  کم چرب یک کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت کم چرب نیم کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت کم چرب نیم کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت پرچرب یک کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت پرچرب یک کیلویی لبنیات آریا

پنیر

پنیر بلغاری سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر بلغاری سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر سفید فله سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر سفید  فله سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر سفید یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر سفید یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر لیقوان زاغک 400 گرم لبنیات آریا

پنیر لیقوان زاغک 400 گرم لبنیات آریا

پنیر لیقوان یک کیلویی لبنیات آریا

پنیر لیقوان یک کیلویی لبنیات آریا

پنیر بلغاری یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر بلغاری یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر بلغاری نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر بلغاری نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر سفید پگاه لبنیات آریا

پنیر سفید پگاه لبنیات آریا

پنیر سفید نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر سفید نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر لیقوان نیم کیلویی لبنیات آریا

پنیر لیقوان نیم کیلویی لبنیات آریا

پنیر لاکتیکی یک کیلویی لبنیات آریا

پنیر لاکتیکی یک کیلویی لبنیات آریا

سایر

نان

نان جو هیزمی بسته 5 عددی

نان جو هیزمی بسته 5 عددی

ارده

ارده مایع 700 گرمی احتشام

ارده مایع 700 گرمی احتشام

کره و خامه

کره چرخی سیصد گرمی لبنیات آریا

کره چرخی سیصد گرمی لبنیات آریا

خامه پگاه 250 گرمی لبنیات آریا

خامه پگاه 250 گرمی لبنیات آریا

کره چرخی یک کیلویی لبنیات اریا

کره چرخی یک کیلویی لبنیات اریا

خامه پگاه 200 گرمی لبنیات آریا

خامه پگاه 200 گرمی لبنیات آریا

کره چرخی نیم کیلویی لبنیات آریا

کره چرخی نیم کیلویی لبنیات آریا

مربا

مربا تمشک موسوی

مربا تمشک موسوی

مربا به موسوی

مربا به موسوی

مربا هویج موسوی

مربا هویج موسوی

مربا گل سرخ موسوی

مربا گل سرخ موسوی

مربا آلبالو موسوی

مربا آلبالو موسوی

مربا توت فرنگی موسوی

مربا توت فرنگی موسوی

مربا انجیر موسوی

مربا انجیر موسوی

مربا هویج زعفرانی موسوی

مربا هویج زعفرانی موسوی

مربا بالنگ موسوی

مربا بالنگ موسوی

مربا شاه توت موسوی

مربا شاه توت موسوی

شکلات صبحانه

شکلات صبحانه فرمند 330 گرم دورنگ

شکلات صبحانه فرمند 330 گرم دورنگ

شکلات دورنگ توت فرنگی فرمند

شکلات دورنگ توت فرنگی فرمند

شکلات صبحانه فرمند تک رنگ 330 گرم

شکلات صبحانه فرمند تک رنگ 330 گرم
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰