ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

لبنیات آریا

چهارراه فلسطین

تخفیف دارها

ماست پرچرب بزرگ لبنیات آریا

ماست پرچرب بزرگ لبنیات آریا

ماست

ارده 700 گرمی تنوری احتشام

ارده 700 گرمی تنوری احتشام

ماست چکیده مخصوص نیم کیلویی

ماست چکیده مخصوص نیم کیلویی

ماست دبه ای پاکبان 2000گرمی

پروبیوتیک و غنی شده با D3
ماست دبه ای پاکبان 2000گرمی

ماست سون 2200گرمی

ماست سون 2200گرمی

ماست لاکتیویا کم چرب

900گرمی
ماست لاکتیویا کم چرب

ماست یونانی 700گرمی

ماست یونانی 700گرمی

ماست یونانی 1500گرمی

135گرم پروتئین
ماست یونانی 1500گرمی

لاکتیویا پر چرب

لاکتیویا پر چرب

پنیر خامه ای ویلی کوچیک

پنیر خامه ای ویلی کوچیک

شیر پرچرب میهن

شیر پرچرب میهن

ذرت شیرین نیم کیلویی

ذرت شیرین نیم کیلویی

ماست کم چرب بزرگ لبنیات آریا

ماست کم چرب بزرگ لبنیات آریا

ماست کم چرب متوسط لبنیات آریا

ماست کم چرب متوسط  لبنیات آریا

ماست موسیر فله یک کیلویی لبنیات آریا

ماست موسیر فله یک کیلویی لبنیات آریا

ماست موسیر فله نیم کیلویی لبنیات آریا

ماست موسیر فله نیم کیلویی لبنیات آریا

ماست پرچرب متوسط لبنیات آریا

ماست پرچرب متوسط لبنیات آریا

ماست پرچرب بزرگ لبنیات آریا

ماست پرچرب بزرگ لبنیات آریا

پنیر

پنیر لاکتیکی سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر بلغاری سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر بلغاری سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر گلپایگان وکیوم

پنیر گلپایگان وکیوم

پنیر کوزه ای گاوی 300گرمی

پنیر کوزه ای گاوی 300گرمی

پنیر پیتزا فله 206 نیم کیلویی

پنیر پیتزا فله 206 نیم کیلویی

پنیر بلغاری صباح 400گرمی

پنیر بلغاری صباح 400گرمی

پنیر روزانه کوچیک

پنیر روزانه کوچیک

پنیر کم نمک و کم چرب پگاه

پنیر کم نمک و کم چرب پگاه

پنیر پروبیوتیک پگاه

پنیر پروبیوتیک پگاه

پنیر روزانه بزرگ

پنیر روزانه بزرگ

پنیر خامه ای ویلی بزرگ

پنیر خامه ای ویلی بزرگ

پنیر دانمارکی آلیما

پنیر دانمارکی آلیما

پنیر ماسکارپونه کاله

پنیر ماسکارپونه کاله

پنیر لبنه آنا

پنیر لبنه آنا

پنیر پنج ستاره کاله

پنیر پنج ستاره کاله

پنیر صد گرمی

پنیر صد گرمی

پنیر دودی آلیما

پنیر دودی آلیما

پنیر دوشه هراز

پنیر دوشه هراز

پنیر گلپایگان 350گرمی وکیوم

پنیر گلپایگان 350گرمی وکیوم

پنیر زیره کاله بزرگ

پنیر زیره کاله بزرگ

پنیر کوزه ای پگاه 200گرمی

پنیر کوزه ای پگاه 200گرمی

پنیر خامه ای پگاه

پنیر خامه ای پگاه

پنیر زیره 100گرمی کاله

پنیر زیره 100گرمی کاله

پنیر لبنه آنا 200گرمی کاله

پنیر لبنه آنا 200گرمی کاله

مغز گردو 100گرمی

مغز گردو 100گرمی

پنیر خزر ویژه

پنیر خزر ویژه

مغز گردو 1000گرمی

مغز گردو 1000گرمی

پنیر زاغک 800گرمی

پنیر زاغک 800گرمی

مغز گردو 500گرمی

مغز گردو 500گرمی

پنیر ورقه لازانیا کاله

پنیر ورقه لازانیا کاله

پنیر ورقه گودا کاله

پنیر ورقه گودا کاله

پنیر ورقه ای چدار کاله

پنیر ورقه ای چدار کاله

پنیر روزانه مثلثی

پنیر روزانه مثلثی

پنیر پنج ستاره کم چرب کاله

پنیر پنج ستاره کم چرب کاله

پنیر لاکتیکی پگاه

زیارت
پنیر لاکتیکی پگاه

پنیر لاکتیکی سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر لیقوان زاغک 800 گرم لبنیات آریا

پنیر لیقوان زاغک 800 گرم لبنیات آریا

پنیر سفید فله سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر سفید  فله سیصد گرمی لبنیات اریا

پنیر لیقوان یک کیلویی لبنیات آریا

پنیر لیقوان یک کیلویی لبنیات آریا

پنیر بلغاری یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر بلغاری یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر بلغاری نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر بلغاری نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی صباح لبنیات آریا

پنیر لاکتیکی صباح لبنیات آریا

پنیر سفید پگاه لبنیات آریا

پنیر سفید پگاه لبنیات آریا

پنیر سفید یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر سفید یک کیلویی لبنیات اریا

پنیر سفید نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر سفید نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر لیقوان نیم کیلویی لبنیات آریا

پنیر لیقوان نیم کیلویی لبنیات آریا

پنیر لیقوان زاغک 400 گرم لبنیات آریا

پنیر لیقوان زاغک 400 گرم لبنیات آریا

پنیر لاکتیکی نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی نیم کیلویی لبنیات اریا

پنیر لاکتیکی یک کیلویی لبنیات آریا

پنیر لاکتیکی یک کیلویی لبنیات آریا

سایر

سمنو کوچک

سمنو کوچک

سمنو بزرگ

سمنو بزرگ

نبات سفید شاخه 700 گرمی لبنیات آریا

نبات سفید شاخه 700 گرمی لبنیات آریا

دوغ و نوشابه

دوغ کفیر

دوغ کفیر

دوغ عیران محلی

دوغ عیران محلی

دوغ گازدار کاله

دوغ گازدار کاله

نوشابه کوکاکولا

نوشابه کوکاکولا

دوغ 2500سی سی پگاه

دوغ 2500سی سی پگاه

دوغ پگاه 900گرمی

دوغ پگاه 900گرمی

دوغ نایلونی کاله

دوغ نایلونی کاله

دوغ آبعلی شیشه ای گازدار

دوغ آبعلی شیشه ای گازدار

نوشابه میراندا

نوشابه میراندا

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک

نوشابه اسپرایت

نوشابه اسپرایت

دلستر انگور

دلستر انگور

دوغ گدوک

دوغ گدوک

دوغ سفت پرچرب نیم کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت پرچرب نیم کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت پرچرب یک کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت پرچرب یک کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت کم چرب یک کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت  کم چرب یک کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت کم چرب نیم کیلویی لبنیات آریا

دوغ سفت کم چرب نیم کیلویی لبنیات آریا

نان

نان جو هیزمی بسته 5 عددی

بدون جوش شیرین و نگهدارنده
نان جو هیزمی بسته 5 عددی

ارده

ارده مایع 700 گرمی احتشام

ارده مایع 700 گرمی احتشام

ارده مایع 400 گرمی احتشام

ارده مایع 400 گرمی احتشام

کره و خامه

کره چرخی سیصد گرمی لبنیات آریا

کره چرخی سیصد گرمی لبنیات آریا

خامه 200گرمی پگاه

خامه 200گرمی پگاه

خامه محلی بسته ای

خامه محلی بسته ای

خامه 250گرمی پگاه

خامه 250گرمی پگاه

سرشیر

سرشیر

خامه 125گرمی کاله

خامه 125گرمی کاله

خامه تک نفره

خامه تک نفره

خامه عسل

خامه عسل

خامه کاکائو

خامه کاکائو

کره مشکی نیم کیلویی

کره مشکی نیم کیلویی

کره میهن صد گرمی

کره میهن صد گرمی

کره پاک ۵۰گرمی

کره پاک ۵۰گرمی

کره میهن ۵۰ گرمی

کره میهن ۵۰ گرمی

کره صد گرمی پاک

کره صد گرمی پاک

روغن حیوانی (از کره) ظرف بزرگ

روغن حیوانی (از کره) ظرف بزرگ

روغن حیوانی (از کره) ظرف کوچیک

روغن حیوانی (از کره) ظرف کوچیک

کره 250میهن

کره 250میهن

کره گیاهی سوپر طلایی 250گرمی

کره گیاهی سوپر طلایی 250گرمی

کره گیاهی سوپر طلایی 100گرمی

کره گیاهی سوپر طلایی 100گرمی

کره گیاهی سوپر طلایی 50گرمی

کره گیاهی سوپر طلایی 50گرمی

کره پاک 25گرمی

کره پاک 25گرمی

کره مشکی سیصد گرمی لبنیات آریا

کره مشکی سیصد گرمی لبنیات آریا

کره چرخی یک کیلویی لبنیات اریا

کره چرخی یک کیلویی لبنیات اریا

کره چرخی نیم کیلویی لبنیات آریا

کره چرخی نیم کیلویی لبنیات آریا

کره مشکی یک کیلویی لبنیات آریا

کره مشکی یک کیلویی لبنیات آریا

کره مشکی نیم کیلویی لبنیات آریا

کره مشکی نیم کیلویی لبنیات آریا

مربا

مربا به موسوی

مربا به موسوی

بهارنارنج موسوی

بهارنارنج موسوی

مربا انجیر موسوی

مربا انجیر موسوی

مربا هویج زعفرانی موسوی

مربا هویج زعفرانی موسوی

مربا بالنگ موسوی

مربا بالنگ موسوی

مربا شاه توت موسوی

مربا شاه توت موسوی

مربا هویج موسوی

مربا هویج موسوی

مربا گل سرخ موسوی

مربا گل سرخ موسوی

مربا توت فرنگی موسوی

مربا توت فرنگی موسوی

مربا تمشک موسوی

مربا تمشک موسوی

مربا آلبالو موسوی

مربا آلبالو موسوی

شکلات صبحانه

شکلات صبحانه کاله 100گرمی

شکلات صبحانه کاله 100گرمی

شکلات صبحانه 100گرمی فرمند دو رنگ

شکلات صبحانه 100گرمی فرمند دو رنگ

شکلات صبحانه 200گرمی فرمند تک رنگ

شکلات صبحانه 200گرمی فرمند تک رنگ

شکلات صبحانه 200گرمی فرمند دو رنگ

شکلات صبحانه 200گرمی فرمند دو رنگ

شکلات دورنگ توت فرنگی فرمند

شکلات دورنگ توت فرنگی فرمند

شکلات صبحانه فرمند تک رنگ 330 گرم

شکلات صبحانه فرمند تک رنگ 330 گرم

شکلات صبحانه فرمند 330 گرم دورنگ

شکلات صبحانه فرمند 330 گرم دورنگ

شکلات صبحانه 100گرمی فرمند تک رنگ

شکلات صبحانه 100گرمی فرمند تک رنگ

عسل و شیره

عسل چهل گیاه کیلویی

عسل چهل گیاه کیلویی

عسل گون آویشن ویژه

عسل گون آویشن ویژه

عسل گون آویشن نیم کیلویی

عسل گون آویشن نیم کیلویی

عسل چهل گیاه نیم کیلویی

عسل چهل گیاه نیم کیلویی

عسل باموم 450گرمی

عسل باموم 450گرمی

شیره انگور چفته نیم کیلویی

هیزمی
شیره انگور چفته نیم کیلویی

شیر و دسر

شیر کاکائو 200سی سی کاله

شیر کاکائو 200سی سی کاله

شیر کیلویی

**شیر تازه هرروز صبح ساعت 11به بعد**
شیر کیلویی

شیر کاکائو کاله بزرگ

شیر کاکائو کاله بزرگ

شیر پاکبان کم چرب

شیر پاکبان کم چرب

شیر پاکبان پرچرب

شیر پاکبان پرچرب

شیر پگاه کم چرب

شیر پگاه کم چرب

شیر پگاه پرچرب

شیر پگاه پرچرب

شیر کم چرب میهن

شیر کم چرب میهن

شیر پگاه کم چرب 800سی سی

شیر پگاه کم چرب 800سی سی

شیر رامک نیم چرب

شیر رامک نیم چرب

شیر رامک پرچرب

شیر رامک پرچرب

شیر تک نفره میهن

شیر تک نفره میهن

شیر کاکائو میهن

شیر کاکائو میهن

شیر بدون لاکتوز کاله

بطری
شیر بدون لاکتوز کاله

کشک و ر شته

کشک سمیه متوسط

کشک سمیه متوسط

کشک باز پاستوریزه نیم کیلویی

کشک باز پاستوریزه نیم کیلویی

کشک سمیه کوچک

کشک سمیه کوچک

کشک با سیر و نعناع سمیه

کشک با سیر و نعناع سمیه

رشته میلان

رشته میلان

کشکام (کشک خشک تنقلاتی)

چیپسی
کشکام (کشک خشک تنقلاتی)

زیتون و خیار شور

خیار شور نیم کیلویی

خیار شور نیم کیلویی

سس مایونز دلپذیر 284گرمی

سس مایونز دلپذیر 284گرمی

سس کچاپ 454گرمی

سس کچاپ 454گرمی

سس کم چرب دلپذیر 454گرمی

سس کم چرب دلپذیر 454گرمی

سس کچاپ تند دلپذیر 454گرمی

سس کچاپ تند دلپذیر 454گرمی

خیار شور بطری سرکه ای اعلا600گرمی

خیار شور بطری سرکه ای اعلا600گرمی

سس مایونز پرچرب 454گرمی دلپذیر

سس مایونز پرچرب 454گرمی دلپذیر

سس 964گرمی دلپذیر

سس 964گرمی دلپذیر

خمیر پیتزا لبه دار

خمیر پیتزا لبه دار

بیسکوییت و نبات

جودوسر پرک (صبحانه فوری) نیم کیلویی111 (فله)

جودوسر پرک (صبحانه فوری) نیم کیلویی111 (فله)

بیسکویت جو خوشه ستاک (رژیمی)

بیسکویت جو خوشه ستاک (رژیمی)

بیسکویت جو Happiness ستاک (رژیمی)

بیسکویت جو Happiness ستاک (رژیمی)

بیسکویت چندغله سبوس دار ستاک (رژیمی)

بیسکویت چندغله سبوس دار ستاک (رژیمی)

بیسکویت چندغله کاکائویی سبوس دار ستاک (رژیمی)

بیسکویت چندغله کاکائویی سبوس دار ستاک (رژیمی)

شکر قهوه‌ای فراکام

شکر قهوه‌ای فراکام

پودر شیرین کننده بدون قند کامور شکر بدون قند

پودر شیرین کننده بدون قند کامور شکر بدون قند

نبات شاخه 700گرمی زعفرانی

نبات شاخه 700گرمی زعفرانی

نبات چوبی 700گرمی زعفرانی

نبات چوبی 700گرمی زعفرانی

تخم مرغ

تخم مرغ دانه ای

تخم مرغ دانه ای

تخم مرغ 15عددی ژابیز

تخم مرغ 15عددی ژابیز

تخم مرغ 9عددی ژابیز

تخم مرغ 9عددی ژابیز

تخم مرغ شانه ای

تخم مرغ شانه ای

تخم مرغ محلی دانه ای

تخم مرغ محلی دانه ای

خرما

خرمای خاصویی تاپو 700گرمی

خرمای خاصویی تاپو 700گرمی

خرما آلویی (خشک) نیم کیلویی

خرما آلویی (خشک) نیم کیلویی

خرما مینابی (خشک) نیم کیلویی

خرما مینابی (خشک) نیم کیلویی

خرمای عسلی اعلا وزن 900 + گرم

خرمای عسلی اعلا وزن 900 + گرم

رطب مضافتی اعلا

رطب مضافتی اعلا

خرما خاصویی نیم کیلویی

خرما خاصویی نیم کیلویی

خرما زاهدی نیم کیلویی

خرما زاهدی نیم کیلویی

شیره خرما کوچک

شیره خرما کوچک

حلوا ارده شکری

حلوا ارده فله ممتاز پرهل نیم کیلویی

حلوا ارده فله ممتاز پرهل نیم کیلویی

پودر ژله و کاکائو

پودر ژله با طعم موز فرمند

پودر ژله با طعم موز فرمند

پودر ژله با طعم بلوبری فرمند

پودر ژله با طعم بلوبری فرمند

پودر ژله با طعم آلبالو فرمند

پودر ژله با طعم آلبالو فرمند

پودر ژله با طعم بلوبری اکلیلی فرمند

پودر ژله با طعم بلوبری اکلیلی فرمند

پودر ژله با طعم پرتقال فرمند

پودر ژله با طعم پرتقال فرمند

ژله رنگین کمان کاله

ژله رنگین کمان کاله

پودر ژله با طعم انار فرمند

پودر ژله با طعم انار فرمند

کرم کارامل وانیلی

کرم کارامل وانیلی

کرم کارامل شکلاتی

کرم کارامل شکلاتی

پودر ژله با طعم توت فرنگی فرمند

پودر ژله با طعم توت فرنگی فرمند

پودر کاکائو 50گرمی فرمند 100درصد هلندی

پودر کاکائو 50گرمی فرمند 100درصد هلندی

پودر ژله با طعم انار اکلیلی فرمند

پودر ژله با طعم انار اکلیلی فرمند

پودر ژله با طعم آلوئه ورا فرمند

پودر ژله با طعم آلوئه ورا فرمند

پودر ژله با طعم آناناس فرمند

پودر ژله با طعم آناناس فرمند

پودر ژله با طعم طالبی فرمند

پودر ژله با طعم طالبی فرمند

پودر ژلاتین خالص فرمند

پودر ژلاتین خالص فرمند

پودر ژله با طعم شاه توت فرمند

پودر ژله با طعم شاه توت فرمند

خوراکی های خارجی

نان

نان خشک سبوس دار 4عددی

نان خشک سبوس دار 4عددی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰