ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

مصالح و خاکبرداری محمود ضرابی راد

کمربندی ترانزیت جنوبی، نبش پل راه آهن

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

مصالح ساختمانی (کلی)

بلوک پوکه ای سه جداره 10 (1000 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 7300 تومان)
بلوک پوکه ای سه جداره 10 (1000 قالب)

بلوک پوکه ای دوجداره 20 (600 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 9800تومان)
بلوک پوکه ای دوجداره 20 (600 قالب)

یلوک پوکه ای دوجداره 10 (1000 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 6600تومان)
یلوک پوکه ای دوجداره 10 (1000 قالب)

ماسه دو شور (10 تن)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود(هر تن 175000 تومان)
ماسه دو شور (10 تن)

سیمان زنجان تیپ 2 (300 پاکت)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود(پاکتی 37500تومان)
سیمان زنجان تیپ 2 (300 پاکت)

سیمان تیپ 2 آبیک (200 پاکت)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (پاکتی 42500 تومان)
سیمان تیپ 2 آبیک (200 پاکت)

گچ خاک زنجان (400 کیسه)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (کیسه ای 13800 تومان)
گچ خاک زنجان (400 کیسه)

گچ خاک میانه (400 کیسه)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود( هر کیسه 13300تومان)
گچ خاک میانه (400 کیسه)

آجر فتح آباد (10 تن)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود. تحویل در قزوین (هر تن 350000 تومان)
آجر فتح آباد (10 تن)

پوکه معدنی (10 تن)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود(هرتن 430000 تومان)
پوکه معدنی (10 تن)

سفال 10 دیواری (2500 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 975تومان)
سفال 10 دیواری (2500 قالب)

بلوک پوکه ای دوجداره 15 (800 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 8000تومان)
بلوک پوکه ای دوجداره 15 (800 قالب)

گچ پایا (400 کیسه)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (کیسه ای 12300 تومان)
گچ پایا (400 کیسه)

آجر بهمنی ده سوراخه قرمز (13000 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود(هر قالب 2150تومان)
آجر بهمنی ده سوراخه قرمز (13000 قالب)

بلوک پوکه ای سه جداره 20 (600 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 10700تومان)
بلوک  پوکه ای  سه جداره 20 (600 قالب)

سفال 15 دیواری (1750 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 1225 تومان)
سفال 15 دیواری (1750 قالب)

آجر بهمنی ده سوراخه زرد (13000 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 1350تومان)
آجر بهمنی ده سوراخه زرد (13000 قالب)

بلوک پوکه ای سه جداره 15 (800 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 8800تومان)
بلوک پوکه ای سه جداره 15 (800 قالب)

گچ درسا (400کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر کیسه 16200)
گچ درسا (400کیسه ای)

آهک آبگرم (10تن)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود ( هر تن 425000 تومان)
آهک آبگرم (10تن)

مخلوط شن و ماسه (10تن)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود. تحویل در قزوین ( هر تن 175هزار تومان)
مخلوط شن و ماسه (10تن)

بلوک ( 10cm) AAC

قیمت متر مکعبی
بلوک ( 10cm) AAC

بلوک (7.5cm) AAC

قیمت متر مکعبی
بلوک (7.5cm) AAC

بلوک (15cm) AAC

قیمت متر مکعبی
بلوک (15cm) AAC

بلوک (20cm) AAC

قیمت متر مکعبی
بلوک (20cm) AAC

چسب خاکستری (پاکتی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود ( پاکتی
چسب خاکستری (پاکتی)

چسب سفید (پاکتی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
چسب سفید (پاکتی)

شن (10تن)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود. تحویل در قزوین ( هر تن 175 هزار تومان)
شن (10تن)

سفال سقفی 50 (400 قالب)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود (هر قالب 14300تومان)
سفال سقفی 50 (400 قالب)

مصالح ساختمانی (جزئی)

ایزوگام (متری)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
ایزوگام (متری)

پودر حریر (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
پودر حریر (کیسه ای)

پودر سنگ (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
پودر سنگ (کیسه ای)

خاک رس (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
خاک رس (کیسه ای)

گونی چتایی (هر یارد)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گونی چتایی (هر یارد)

کول (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
کول (قالبی)

لوله گرد سیمانی (شاخه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
لوله گرد سیمانی (شاخه ای)

قیر بشکه ای

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
قیر بشکه ای

قیر حلب

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
قیر حلب

قیر سفت

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
قیر سفت

خاکبرداری نیسانی (سرویسی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
خاکبرداری نیسانی (سرویسی)

خاکبرداری خاوری (سرویسی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
خاکبرداری خاوری (سرویسی)

بلوک AAC (7.5cm )

قیمت قالبی
بلوک AAC (7.5cm )

بلوک AAC (10cm)

قیمت قالبی
بلوک AAC (10cm)

بلوک AAC (15cm)

قیمت قالبی
بلوک AAC (15cm)

بلوک AAC (20cm)

قیمت قالبی
بلوک AAC (20cm)

بلوک پوکه ای دوجداره 15 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
بلوک پوکه ای دوجداره 15 (قالبی)

بلوک پوکه ای دو جداره 10 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
بلوک پوکه ای دو جداره 10 (قالبی)

بلوک پوکه ای دوجداره 20 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
بلوک پوکه ای دوجداره 20 (قالبی)

بلوک پوکه ای سه جداره 10 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
بلوک پوکه ای سه جداره 10 (قالبی)

بلوک پوکه ای سه جداره 20 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
بلوک پوکه ای سه جداره 20 (قالبی)

بلوک سیمانی 20*40 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
بلوک سیمانی 20*40 (قالبی)

آجر بهمنی ده سوراخه قرمز (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
آجر بهمنی ده سوراخه قرمز (قالبی)

سفال 10 دیواری (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
سفال 10 دیواری (قالبی)

سفال 15 دیواری (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
سفال 15 دیواری (قالبی)

سفال سقفی 50 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
سفال سقفی 50 (قالبی)

گچ خاک زنجان (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گچ خاک زنجان (کیسه ای)

سیمان تیپ 2 آبیک (پاکتی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
سیمان تیپ 2 آبیک (پاکتی)

سیمان تیپ 2 (پاکتی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
سیمان تیپ 2 (پاکتی)

گچ سیمین (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گچ سیمین (کیسه ای)

آجر ده سوراخه زرد (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
آجر ده سوراخه زرد (قالبی)

گچ درسا (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گچ درسا (کیسه ای)

گچ پایا (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گچ پایا (کیسه ای)

دیوار گچی (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
دیوار گچی (قالبی)

گچ خاک پل دختر (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گچ خاک پل دختر (کیسه ای)

گچ گیپتون (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گچ گیپتون (کیسه ای)

سیمان سفید 25 کیلویی (پاکتی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
سیمان سفید 25 کیلویی (پاکتی)

چسب خاکستری (پاکتی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود ( پاکتی
چسب خاکستری (پاکتی)

چسب سفید (پاکتی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
چسب سفید (پاکتی)

گچ خاک میانه (کیسه ای)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
گچ خاک میانه (کیسه ای)

بلوک پوکه ای سه جداره 15 (قالبی)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
بلوک پوکه ای سه جداره 15 (قالبی)

کلاهک سیمانی (یک عدد)

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس گرفته شود
کلاهک  سیمانی (یک عدد)

خاکبرداری

خاکبرداری لودر و کامیون (سرویسی)

حداقل 20سرویس (برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
خاکبرداری لودر و کامیون (سرویسی)

خاکبرداری بیل و کامیون (سرویسی)

حداقل 35 سرویس (برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
خاکبرداری بیل و کامیون (سرویسی)

خاکبرداری بابکت خاوری (سرویسی)

حداقل 15سرویس (برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
خاکبرداری بابکت خاوری (سرویسی)

خاکریزی

فونداسیون (سرویسی)

(برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
فونداسیون (سرویسی)

اجاره ماشین آلات روزانه

پیکور بیل مکانیکی (روزانه)

حداقل یک روز / منظور از روزانه 8 ساعت کاری می باشد (برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
پیکور بیل مکانیکی (روزانه)

لودر (روزانه)

حداقل نصف روز / منظور از روزانه 8 ساعت کاری می باشد (برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
لودر (روزانه)

پاکت بیل (روزانه)

حداقل یک روز / منظور از روزانه 8 ساعت کاری می باشد (برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
پاکت بیل (روزانه)

پیکور بابکت (روزانه)

حداقل یک روز / منظور از روزانه 8 ساعت کاری می باشد(برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
پیکور بابکت (روزانه)

مینی بیل (روزانه)

حداقل یک روز / منظور از روانه 8 ساعت کاری می باشد (برای اطلاعات بیشتر با شماره 09105772865 تماس بگیرید)
مینی بیل (روزانه)

راه سازی و محوطه سازی

شنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
یکشنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
دوشنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
سه شنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
پنج شنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰