ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

شیرینی شیردست

خیابان طالقانی، رو به روی پارکینگ خلیج فارس

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

سنتی ماکروویوی

قطاب

600 تا 650 گرم
قطاب

کسمه ماکرویوی

350 تا 370 گرم
کسمه ماکرویوی

نارگیلی ماکرویوی

330 گرم
نارگیلی ماکرویوی

نازک پسته ماکرویوی

600 تا 650 گرم
نازک پسته ماکرویوی

کلوچه قزوین

600 تا 650 گرم
کلوچه قزوین

کیک شربتی

550 تا 600 گرم
کیک شربتی

گردویی ماکرویوی

350 گرم
گردویی ماکرویوی

سنتی مخلوط کادویی

شیرینی مخلوط میرعماد کوچک 1/150 تا 1/2 گرم

شیرینی مخلوط میرعماد کوچک 1/150 تا 1/2 گرم

شیرینی مخلوط کریستال بزرگ 1 کیلو

شیرینی مخلوط کریستال بزرگ 1 کیلو

شیرینی مخلوط کریستال کوچک 550 تا 600 گرم

شیرینی مخلوط کریستال کوچک 550 تا 600 گرم

سنتی کریستال

شیرینی چرخی کریستال بزرگ

شیرینی چرخی کریستال بزرگ

شیرینی نون چایی کریستال گرد بزرگ

شیرینی نون چایی کریستال گرد بزرگ

پادرازی کریستال بزرگ

پادرازی کریستال بزرگ

شیرینی چرخی و چایی کریستال بزرگ

شیرینی چرخی و چایی کریستال بزرگ

چایی کریستال گرد کوچک

چایی کریستال گرد کوچک

شیرینی قندی کریستال بزرگ

شیرینی قندی کریستال بزرگ

شیرینی زبان ریز

400 تا 450 گرم
شیرینی زبان ریز

برنجی کریستال بزرگ

برنجی کریستال بزرگ

شیرینی نخودی کریستال بزرگ

شیرینی نخودی کریستال بزرگ

شیرینی های فانتزی

سوهان

شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۳۰