ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است

مرغ و ماهی نادر

فلسطین شرقی ابتدای توحید

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

بوقلمون دو کیلویی سینه

بوقلمون دو کیلویی سینه

سینه بدون استخوان سمین یک کیلویی

سینه بدون استخوان سمین یک کیلویی

ران مرغ پاک شده بدون پوست

ران مرغ پاک شده بدون پوست

مرغ

مرغ کامل پاک شده قزوین وزن 1600 تا 1800 گرم

مرغ کامل پاک شده قزوین وزن 1600 تا 1800 گرم

ران مرغ پاک شده با پوست

ران مرغ پاک شده با پوست

مرغ اکبر جوجه سمین

مرغ اکبر جوجه سمین

بوقلمون دو کیلویی سینه

بوقلمون دو کیلویی سینه

سینه مرغ پاک شده

سینه مرغ پاک شده

بوقلمون 2 کیلویی ران

بوقلمون 2 کیلویی ران

جگرمرغ

جگرمرغ

پای مرغ پاک شده 700 گرمی

پای مرغ پاک شده 700 گرمی

ناگت مرغ یک کیلویی ب.آ

ناگت مرغ یک کیلویی ب.آ

فلافل یک کیلویی ب.آ

فلافل یک کیلویی ب.آ

سینه بدون استخوان سمین یک کیلویی

سینه بدون استخوان سمین یک کیلویی

بال کبابی یک کیلویی

بال کبابی یک کیلویی

مرغ کامل پاک شده قزوین وزن 1800 تا 2000 گرم

وزن ذکر شده قبل از پاک شدن میباشد
مرغ کامل پاک شده قزوین وزن 1800 تا 2000 گرم

ران مرغ پاک شده بدون پوست

ران مرغ پاک شده بدون پوست

دل مرغ

دل مرغ

پای مرغ پاک شده 400 گرمی

پای مرغ پاک شده 400 گرمی

مرغ کامل پاک شده قزوین وزن بین 2200 تا2500 گرم

وزن ذکر قبل قبل از پاک شدن میباشد
مرغ کامل پاک شده قزوین وزن بین 2200 تا2500 گرم

فیله مرغ یک کیلویی

فیله مرغ یک کیلویی

مرغ کامل پاک شده قزوین وزن 2000 تا 2200 گرم

وزن ذکر شده قبل از پاک شدن میباشد
مرغ کامل پاک شده قزوین وزن 2000 تا 2200 گرم

ماهی

ماهی قزل الا پاک شده کیلویی

ماهی قزل الا پاک شده کیلویی

چاشنی

پودر سوخاری کنتاکی (آمون)

پودر سوخاری کنتاکی (آمون)

پودر سوخاری پرک سفید

پودر سوخاری پرک سفید

پودر سوخاری پرک نارنجی

پودر سوخاری پرک نارنجی

پودر سوخاری سیرو پیاز

پودر سوخاری سیرو پیاز

پودر سوخاری دودی

پودر سوخاری دودی

پودر سوخاری بوفالو

پودر سوخاری بوفالو

پودر سوخاری فلفلی

پودر سوخاری فلفلی

چاشنی جوجه کباب (آلس پایس) بزرگ

چاشنی جوجه کباب (آلس پایس) بزرگ

چاشنی جوجه کباب (آلس پایس) کوچک

چاشنی جوجه کباب (آلس پایس) کوچک

آرد سوخاری تمپورا

آرد سوخاری تمپورا

زعفران

زعفران یک مثقال

زعفران یک مثقال

میگو

میگو پاک شده کیلویی

میگو پاک شده کیلویی

ذغال

ذغال خودسوز

ذغال خودسوز

ابزار

چاقوی زنجان

چاقوی زنجان
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه
جمعه