ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است ارسال رایگان

خشکشویی المهدی

در مورد تحویل اجناس با شما هماهنگی به عمل خواهد آمد. هزینه سرویس درج شده بصورت رفت و برگشت می‌باشد (تحویل و ارسال )

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

رنگرزی

رنگرزی و شستشو و اتو سورمه ای شلوار و پیراهن

رنگرزی و شستشو و اتو سورمه ای شلوار و پیراهن

رنگرزی و شستشو و اتو کاپشن و پالتو

رنگرزی و شستشو و اتو کاپشن و پالتو

رنگرزی و شستشو و اتو مانتو

رنگرزی و شستشو و اتو مانتو

سایر

شستشو و اتو پرده هر متر

شستشو و اتو پرده هر متر

شستشو و اتوی پرده مخمل متری

شستشو و اتوی پرده مخمل متری

شستشو پتو یک نفره

شستشو پتو یک نفره

شستشو پتو دو نفره

شستشو پتو دو نفره

شستشو روتختی تک نفره

شستشو روتختی تک نفره

شستشو روتختی دو نفره

شستشو روتختی دو نفره

شستشو روفرشی متری

شستشو روفرشی متری

شستشو کفش و کتانی

شستشو کفش و کتانی

اتو پالتو پشمی

اتو پالتو پشمی

اتو و شستشو پالتو پشمی

اتو و شستشو پالتو پشمی

لباس مردانه

اتو کت و شلوار

اتو کت و شلوار

اتو و شستشو کت و شلوار

اتو و شستشو کت و شلوار

اتو کت تک پارچه ای

اتو کت تک پارچه ای

اتو و شستشو کت تک چرم

اتو و شستشو کت تک چرم

اتو و شستشوی کت تک پارچه ای

اتو و شستشوی کت تک پارچه ای

اتو شلوار پارچه ای

اتو شلوار پارچه ای

اتو و شستشو شلوار پارچه ای

اتو و شستشو شلوار پارچه ای

اتو شلوار جین

اتو شلوار جین

اتو و شستشو شلوار جین

اتو و شستشو شلوار جین

اتو پیراهن یا بلوز مردانه

اتو پیراهن یا بلوز مردانه

اتو و شستشو پیراهن یا بلوز مردانه

اتو و شستشو پیراهن یا بلوز مردانه

اتو تی شرت مردانه

اتو تی شرت مردانه

اتو و شستشو تی شرت مردانه

اتو و شستشو تی شرت مردانه

اتو سوئیشرت مردانه

اتو سوئیشرت مردانه

اتو و شستشوی سوئیشرت مردانه

اتو و شستشوی سوئیشرت مردانه

اتو پلیور مردانه

اتو پلیور مردانه

اتو و شستشو پلیور مردانه

اتو و شستشو پلیور مردانه

اتو کاپشن مردانه ساده

اتو کاپشن مردانه ساده

اتو و شستشوی کاپشن مردانه ساده

اتو و شستشوی کاپشن مردانه ساده

اتو کاپشن پر مردانه

اتو کاپشن پر مردانه

اتو و شستشو کاپشن پر مردانه

اتو و شستشو کاپشن پر مردانه

اتو اورکت، پالتو، بارانی مردانه

اتو اورکت، پالتو، بارانی مردانه

اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی مردانه

اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی مردانه

لباس های زنانه

اتو مانتو شلوار اداری زنانه

اتو مانتو شلوار اداری زنانه

اتو و شستشو مانتو شلوار اداری زنانه

اتو و شستشو مانتو شلوار اداری زنانه

اتو شلوار جین زنانه

اتو شلوار جین زنانه

اتو مانتو ساده زنانه

اتو مانتو ساده زنانه

اتو و شستشوی شلوار جین زنانه

اتو و شستشوی شلوار جین زنانه

اتو و شستشو مانتو ساده زنانه

اتو و شستشو مانتو ساده زنانه

اتو شلوار پارچه ای زنانه

اتو شلوار پارچه ای زنانه

اتو و شستشو شلوار پارچه ای زنانه

اتو و شستشو شلوار پارچه ای زنانه

اتو و شستشوی دامن طرح دار زنانه

اتو و شستشوی دامن طرح دار زنانه

اتو دامن ساده زنانه

اتو دامن ساده زنانه

اتو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه

اتو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه

اتو و شستشوی دامن ساده زنانه

اتو و شستشوی دامن ساده زنانه

اتو و شستشو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه

اتو و شستشو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه

اتو دامن طرح دار زنانه

اتو دامن طرح دار زنانه

اتو لباس مجلسی کارشده زنانه

اتو لباس مجلسی کارشده زنانه

اتو و شستشو لباس مجلسی کار شده زنانه

اتو و شستشو لباس مجلسی کار شده زنانه

اتو لباس عروس

اتو لباس عروس

اتو و شستشو لباس عروس

اتو و شستشو لباس عروس

اتو روسری زنانه

اتو روسری زنانه

اتو و شستشو روسری زنانه

اتو و شستشو روسری زنانه

اتو انواع چادر زنانه

اتو انواع چادر زنانه

اتو و شستشو انواع چادر زنانه

اتو و شستشو انواع چادر زنانه

اتو انواع پیراهن و شومیز زنانه

اتو انواع پیراهن و شومیز زنانه

اتو و شستشو انواع پیراهن و شومیز زنانه

اتو و شستشو انواع پیراهن و شومیز زنانه

اتو و شستشو انواع بافت های زنانه

اتو و شستشو انواع بافت های زنانه

اتو و شستشو کاپشن های ساده زنانه

اتو و شستشو کاپشن های ساده زنانه

اتو تی شرت های زنانه

اتو تی شرت های زنانه

اتو کاپشن های ساده زنانه

اتو کاپشن های ساده زنانه

اتو و شستشو تی شرت های زنانه

اتو و شستشو تی شرت های زنانه

اتو کاپشن های پر زنانه

اتو کاپشن های پر زنانه

اتو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه

اتو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه

اتو و شستشو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه

اتو و شستشو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه

اتو انواع بافت های زنانه

اتو انواع بافت های زنانه

اتو و شستشو کاپشن های پر زنانه

اتو و شستشو کاپشن های پر زنانه

اتو اورکت، پالتو، بارانی زنانه

اتو اورکت، پالتو، بارانی زنانه

اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی زنانه

اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی زنانه
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه