ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

برنج حسینی

غیاث آباد چهارراه سونا روبروی داروخانه صدرا برنج حسینی

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

عنبر بو

بسیار عالی و خوش طعم و طبع گرم
عنبر بو

پاکستانی

خوشپخت و اقتصادی
پاکستانی

علی کاظمی

خوش عطر و طعم و عالی
علی کاظمی

برنج خوشپخت یک کیلویی

کیفیت پخت بسیار عالی و برای مخلوط کردن با برنجهای مرغوب بسیار خوب است برای خانوارهای پرجمعیت پیشنهاد میشه با لاشه هاشمی مخلوط و مصرف شود
برنج خوشپخت یک کیلویی

برنج دم سیاه درباری اعلا یک کیلویی

بسیار خوش عطر و طعم و قد می‌کشد، سورت شده با دستگاه تمام اتوماتیک
برنج دم سیاه درباری اعلا یک کیلویی

برنج صدری هاشمی فوق اعلا یک کیلویی

با تضمین پخت محصول آستانه خوش طعم و عطر
برنج صدری هاشمی فوق اعلا یک کیلویی

برنج صدری طارم محلی یک کیلویی

کم آب، تازه تبدیل شده از شلتوک وخوشپخت
برنج صدری طارم محلی یک کیلویی

برنج فجر گرگان

بسیار خوشپخت
برنج فجر گرگان

لاشه اعلا هاشمی

خوش عطر و طعم واقعی و پاک شده
لاشه اعلا هاشمی

برنج

برنج سرلاشه پاک شده هاشمی یک کیلویی

برنج سرلاشه پاک شده هاشمی یک کیلویی

عنبر بو

بسیار عالی و خوش طعم و طبع گرم
عنبر بو

برنج طارم هاشمی مازندران یک کیلویی

قبل از مصرف خیس شود و هر پیمانه دو پیمانه آب میبرد
برنج طارم هاشمی مازندران یک کیلویی

پاکستانی

خوشپخت و اقتصادی
پاکستانی

علی کاظمی

خوش عطر و طعم و عالی
علی کاظمی

علی کاظمی با ۶ درصد شکسته

برنج بسیار خوش طعم و عطر و مناسب خانوار
علی کاظمی با ۶ درصد شکسته

برنج خوشپخت یک کیلویی

کیفیت پخت بسیار عالی و برای مخلوط کردن با برنجهای مرغوب بسیار خوب است برای خانوارهای پرجمعیت پیشنهاد میشه با لاشه هاشمی مخلوط و مصرف شود
برنج خوشپخت یک کیلویی

برنج دم سیاه درباری اعلا یک کیلویی

بسیار خوش عطر و طعم و قد می‌کشد، سورت شده با دستگاه تمام اتوماتیک
برنج دم سیاه درباری اعلا یک کیلویی

برنج صدری هاشمی فوق اعلا یک کیلویی

با تضمین پخت محصول آستانه خوش طعم و عطر
برنج صدری هاشمی فوق اعلا یک کیلویی

برنج صدری طارم محلی یک کیلویی

کم آب، تازه تبدیل شده از شلتوک وخوشپخت
برنج صدری طارم محلی یک کیلویی

برنج فجر گرگان

بسیار خوشپخت
برنج فجر گرگان

لاشه اعلا هاشمی

خوش عطر و طعم واقعی و پاک شده
لاشه اعلا هاشمی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه